Δήμος Κατερίνης: Αποκατάσταση οδικών υποδομών στον Άγιο Δημήτριο – Υπεγράφη η σύμβαση με τον ανάδοχο & ξεκινούν άμεσα οι εργασίες

Κοινωνία

– Οι ζημίες είχαν προκληθεί από την θεομηνία με κωδική ονομασία ”ΓΗΡΥΟΝΗΣ”

– Υπεγράφη η σύμβαση με τον ανάδοχο & ξεκινούν άμεσα οι εργασίες

Στην αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από την θεομηνία με κωδική ονομασία ”ΓΗΡΥΟΝΗΣ” στις οδικές υποδομές  της Δ.Ε Πέτρας προχωρά ο Δήμος Κατερίνης. Η υπογραφή της σχετικής σύμβασης έγινε από τον αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων, Χαράλαμπο Οφίδη και από εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Το έργο, εκτιμώμενης αξίας 201.612,90 ευρώ εκτός ΦΠΑ, χρηματοδοτείται από ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ του Υπουργείου Εσωτερικών (Γεν. Δ/νση Οικονομ/κών Τ.Α. Α.Π., Δ/νση Οικον. & Αναπτ. Πολιτικής, Τμήμα Αναπτ. Προγρ. & Διαχείρ. ΠΔΕ),  ενώ η συνολική προθεσμία εκτέλεσής του είναι εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Οι παρεμβάσεις επικεντρώνονται σε οδούς της Κοινότητας Αγίου Δημητρίου της Δ.Ε. Πέτρας του Δήμου Κατερίνης. Συγκεκριμένα αναπτύσσονται σε τέσσερις θέσεις (πλησίον κοιμητηρίων, προς κτηνοτροφικές μονάδες, στη θέση προσήλιο και στην έξοδο του οικισμού). Στις οδούς αυτές, προκλήθηκαν ζημίες μετά τις έντονες βροχοπτώσεις του Οκτωβρίου 2019. Παράλληλα, επιβαρύνθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που ακολούθησαν, με αποτέλεσμα να  προκληθούν  έντονες κατολισθήσεις των πρανών, να μειωθεί η διατομή των οδών και να είναι αρκετά δύσκολη έως αδύνατη η πρόσβαση σε ορισμένα σημεία.

«Με σχεδιασμό και μέλημα την ασφάλεια των δημοτών μας αποκαθιστούμε και ενισχύουμε αποτελεσματικά τις υποδομές του Δήμου μας» τονίζει ο Δήμαρχος Κατερίνης, Ιωάννης Ντούμος.  «Η  αποκατάστασή των εν λόγω οδών  κρίνεται αναγκαία για την ασφαλή διέλευση πεζών και  οχημάτων» σημειώνει σε δήλωσή του, ο αντιδήμαρχος, Χαράλαμπος Οφίδης.

Οι παρεμβάσεις αφορούν κυρίως σε:

– αποκατάσταση πρανών στις περιοχές  κατολίσθησης για αντιστήριξη τμήματος των οδών και αυτό θα επιτευχθεί με την κατασκευή συρματοκιβωτίων στις απαιτούμενες θέσεις,

–  κατασκευή τεχνικού για την παροχέτευση των ομβρίων υδάτων

– κατασκευή οδοστρωσίας με τις κατάλληλες στρώσεις υπόβασης μεταβλητού πάχους και στρώσης βάσης.

-κατασκευή ασφαλτικής προεπάλειψης και ασφαλτικής στρώσης βάσης καθώς και τσιμεντόστρωση όπου ενδείκνυται

-τοποθέτηση  κιγκλιδωμάτων για την ασφάλεια των οδών στις θέσεις κατασκευής του τεχνικού.

– τοποθέτηση των απαιτούμενων πληροφοριακών και ρυθμιστικών πινακίδων για την εξασφάλιση της ασφαλούς κυκλοφορίας.