Στα €38 δισ. οι εξαγωγές στο εννεάμηνο 2023 | Μείωση κατά 6,4% σε σχέση με το 2022 – Τα τρόφιμα διατηρούν τις εξαγωγές σε υψηλά επίπεδα

Οικονομία

Στο ποσό των €38,0 δισ. διαμορφώθηκαν οι ελληνικές εξαγωγές στο διάστημα Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2023, καταγράφοντας μείωση κατά 6,4%, δηλαδή €2,6 δισ. συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2022, όταν διαμορφώθηκαν σε €40,6 δισ. Ωστόσο, τα τρόφιμα και τα λίπη και έλαια ενίσχυσαν τις εξαγωγικές τους επιδόσεις κατά €445,0 εκατ. και €603,6 εκατ. αντίστοιχα και βοήθησαν σημαντικά στη διατήρηση των ελληνικών εξαγωγών σε υψηλά επίπεδα.

Πιο αναλυτικά, και σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εμπορευματικών συναλλαγών που ανακοίνωσε σήμερα 07.11.2023 η Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξεργάστηκε το ΙΕΕΣ του ΣΕΒΕ, η αξία των ελληνικών εξαγωγών διαμορφώθηκε σε €4.227,2 εκατ. τον Σεπτέμβριο του 2023 έναντι €4.761,6 εκατ. πέρυσι, με τη μείωση να διαμορφώνεται σε €534,4 εκατ. σε αξία και 11,2% ποσοστιαία. Αντίστοιχα, οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά €1.469,9 εκατ. δηλαδή 17,6% και διαμορφώθηκαν σε €6.903,6 εκατ. ενώ το εμπορικό έλλειμμα βελτιώθηκε κατά €935,5 εκατ., δηλαδή 25,9% και ανήλθε σε €2.676,4 εκατ.

Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Σεπτέμβριος 2022/2023

σε εκατ. ευρώΣεπ 23*Σεπ 22*Διαφορά 23/22ΕΤ 23/22
Εξαγωγές4.227,24.761,6-534,4-11,2%
Εισαγωγές6.903,68.373,5-1.469,9-17,6%
Εμπορικό Ισοζύγιο-2.676,4-3.611,9935,5-25,9%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Η αξία των ελληνικών εξαγωγών μειώθηκε και χωρίς τα πετρελαιοειδή, καθώς από €3.059,9 εκατ. τον Σεπτέμβριο του 2022, τον Σεπτέμβριο του 2023 ανήλθε σε €2.695,9 εκατ., σημειώνοντας μείωση κατά 11,9%, δηλαδή €364,0 εκατ., μείωση η οποία ήταν σχεδόν ισόποση με τη μείωση των εισαγωγών (Πίνακας 2). Συγκεκριμένα, οι εισαγωγές διαμορφώθηκαν σε €5.076,1 εκατ. από €5.440,5 εκατ. τον Σεπτέμβριο του 2022, με το εμπορικό έλλειμμα να παραμένει σε ίδια επίπεδα με πέρυσι στο ποσό των €2.380 εκατ.

Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, χωρίς πετρελαιοειδήΣεπτέμβριος 2022/2023

σε εκατ. ευρώΣεπ 23*Σεπ 22*Διαφορά 23/22ΕΤ 23/22
Εξαγωγές2.695,93.059,9-364,0-11,9%
Εισαγωγές5.076,15.440,5-364,4-6,7%
Εμπορικό Ισοζύγιο-2.380,2-2.380,60,40,0%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Αναλύοντας τις εξαγωγικές επιδόσεις της Ελλάδας στο α’ εννεάμηνο του 2023, αυτές παρουσιάζονται μειωμένες κατά €2.582,7 εκατ., δηλαδή 6,4% καθώς από €40.614,8 εκατ. πέρυσι ανήλθαν σε €38.032,1 εκατ. φέτος. Οι εισαγωγές κατέγραψαν ακόμη μεγαλύτερη μείωση ύψους €7.605,9 εκατ., δηλαδή 11,1%, ενώ το εμπορικό έλλειμμα βελτιώθηκε κατά €5.023,2 εκατ. και διαμορφώθηκε σε €22.776,7 εκατ. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές ήταν ελαφρώς ενισχυμένες κατά €177,2 εκατ. (δηλαδή 0,7%) με αποτέλεσμα να διαμορφωθούν σε €26.172,2 εκατ., οι εισαγωγές ήταν μειωμένες κατά €1.053,8 εκατ. (δηλαδή 2,3%) και διαμορφώθηκαν σε €44.876,1 εκατ., ενώ το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε κατά €1.231,0 εκατ., (δηλαδή 6,2%) και διαμορφώθηκε σε €18.703,9 εκατ.

Πίνακας 3. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2022/2023

σε εκατ. ευρώΙαν-Σεπ 23*Ιαν-Σεπ 22*Διαφορά 23/22ΕΤ 23/22
Εξαγωγές38.032,140.614,8-2.582,7-6,4%
Εισαγωγές60.808,868.414,7-7.605,9-11,1%
Εμπορικό Ισοζύγιο-22.776,7-27.799,95.023,2-18,1%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Σε κλαδικό επίπεδο, τα τρόφιμα (€445,0 εκατ. | 8,6%), τα χημικά (€25,5 εκατ. | 0,6%), τα μηχανήματα και οχήματα (€239,4 εκατ. | 6,8%), τα διάφορα βιομηχανικά (€4,2 εκατ. | 0,2%), τα λίπη και έλαια (€603,6 εκατ. | 97,6%) και τα ποτά και καπνά (€156,8 εκατ. | 19,2%) σημείωσαν αύξηση εξαγωγών, ενώ αντίθετα τα βιομηχανικά προϊόντα (€704,5 εκατ. | 11,2%), οι πρώτες ύλες (€122,7 εκατ. | 9,4%) και τα μη ταξινομημένα προϊόντα (€92,2 εκατ. | 17,1%) κατέγραψαν μείωση εξαγωγών.

Πίνακας 4. Εξαγωγές ανά κλάδο, Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2022/2023

σε εκατ. ευρώΙαν-Σεπ 23*Ιαν-Σεπ 22*Διαφορά 23/22ΕΤ 23/22
Πετρελαιοειδή11.987,015.098,2-3.111,2-20,6%
Τρόφιμα5.630,25.185,2445,08,6%
Βιομηχανικά5.559,46.263,9-704,5-11,2%
Χημικά4.548,34.522,825,50,6%
Μηχ/τα-Οχήματα3.776,73.537,3239,46,8%
Διαφ. Βιομηχανικά2.705,02.700,84,20,2%
Λίπη-Έλαια1.221,8618,2603,697,6%
Πρώτες Ύλες1.182,91.305,6-122,7-9,4%
Ποτά-Καπνά974,6817,8156,819,2%
Μη ταξινομημένα446,3538,5-92,2-17,1%
Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή**26.045,225.490,1555,12,2%
Σύνολο**38.032,240.588,3-2.556,1-6,3%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ-Eurostat, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

**Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

Πίνακας 5. Εξαγωγές ανά κλάδο, Σεπτέμβριος 2022/2023

σε εκατ. ευρώΣεπ 23*Σεπ 22*Διαφορά 23/22ΕΤ 23/22
Πετρελαιοειδή1.552,61.751,9-199,3-11,4%
Τρόφιμα567,3575,9-8,6-1,5%
Βιομηχανικά582,8752,2-169,4-22,5%
Χημικά465,6521,4-55,8-10,7%
Μηχ/τα-Οχήματα384,5410,0-25,5-6,2%
Διαφ. Βιομηχανικά331,4368,4-37,0-10,0%
Ποτά-Καπνά96,7122,8-26,1-21,2%
Πρώτες Ύλες109,1122,7-13,6-11,1%
Λίπη-Έλαια91,672,219,426,8%
Μη ταξινομημένα45,663,3-17,7-27,9%
Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή**