“Η Ελλάδα αλλάζει” – Γράφει η βουλευτής Άννα Μάνη Παπαδημητρίου

Απόψεις

– Διαβατήρια 10ετούς διάρκειας

– Δικαστική Αστυνομία

– Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών (Μίτος)

– Ενιαίο Πιστοποιητικό Κληρονομίας

Η Ελλάδα αλλάζει, εκσυγχρονίζεται, ψηφιοποιείται, πρωτοστατεί. Με σειρά καινοτόμων νομοθετικών πρωτοβουλιών που συζητούνται στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, η Κυβέρνηση προχωρά σε σπουδαίες μεταρρυθμίσεις που διευκολύνουν την καθημερινότητα των πολιτών, αναβαθμίζουν τη λειτουργία του Κράτους και της Δικαιοσύνης και οδηγούν τη χώρα μας στη νέα ψηφιακή εποχή.

 – Με νομοσχέδιο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για την αναβάθμιση της Αστυνομικής Εκπαίδευσης, επιμηκύνεται η διάρκεια των ελληνικών διαβατηρίων από τα 5 στα 10 έτη. Εναρμονίζεται έτσι η χώρα μας με την πλειοψηφία των ανεπτυγμένων χωρών και των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μειώνεται η γραφειοκρατία, εξοικονομούνται πολύτιμοι πόροι και ανθρώπινο δυναμικό και διευκολύνονται όλοι οι πολίτες και κυρίως οι συμπολίτες μας από το εξωτερικό.   

– Με σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ιδρύεται η Δικαστική Αστυνομία, ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα των δικαστικών λειτουργών, των δικαστικών υπαλλήλων αλλά και του συνόλου του νομικού κόσμου της χώρας. Η Δικαστική Αστυνομία θα στελεχώνεται από ένστολο και πολιτικό – επιστημονικό προσωπικό, με βασικά καθήκοντα τόσο τη φύλαξη των δικαστικών μεγάρων όσο και την υποβοήθηση του έργου των δικαστών με διενέργεια προανακρίσεων και προκαταρτικών εξετάσεων. Μια εξαιρετική πρωτοβουλία που θα αναβαθμίσει τη λειτουργία της Δικαιοσύνης.

– Με νομοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης θεσπίζεται το Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών – Μίτος», μία ψηφιακή πλατφόρμα στην οποία οι όλοι οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση και θα μπορούν να ενημερώνονται για τις διαδικασίες του Ελληνικού Δημοσίου, τις αρμόδιες υπηρεσίες, την ισχύουσα νομοθεσία και το χρόνο διεκπεραίωσης της κάθε υπόθεσης. Ένα σπουδαίο ψηφιακό εργαλείο στην υπηρεσία των πολιτών που ήδη λειτουργεί με 1.500 δημοσιευμένες διαδικασίες και αναμένεται να καλύψει το σύνολο των διαδικασιών του Δημοσίου.

Στο ίδιο σχέδιο νόμου θεσπίζεται το ενιαίο πιστοποιητικό κληρονομίας με διάρκεια 6 μηνών από την έκδοσή του, στο οποίο ενσωματώνονται τέσσερα πιστοποιητικά που βεβαιώνουν την ύπαρξη ή μη έννομης σχέσης που συνδέεται με κληρονομικό δικαίωμα. Μία ακόμα καινοτόμα ρύθμιση που απλοποιεί και επιταχύνει την κληρονομική διαδικασία, προς όφελος των δικηγόρων, των συμβολαιογράφων και κυρίως όλων των Ελλήνων πολιτών, που πλέον δε θα χρειάζεται να περιμένουν τη χρονοβόρα έκδοση των πιστοποιητικών, προκειμένου να προχωρήσουν στις συμβολαιογραφικές και μη πράξεις που αφορούν την κληρονομική διαδικασία.

Η Κυβέρνηση συνεχίζει σταθερά προσηλωμένη το μεταρρυθμιστικό της έργο που αγγίζει κάθε τομέα της Δημόσιας Διοίκησης και αντικατοπτρίζεται στην καθημερινότητα όλων των πολιτών. Η Κυβέρνηση σχεδιάζει και υλοποιεί σήμερα την Ελλάδα του αύριο.

Άννα Μάνη – Παπαδημητρίου

Βουλευτής Πιερίας Ν.Δ.

Αντιπρόεδρος Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής