ΟΑΕΔ: Οδηγός e-υπηρεσιών για ανέργους, εργαζόμενους, εργοδότες, μαθητές κι εκπαιδευτικούς

Κοινωνία

Ένα εκτεταμένο σύνολο υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για ανέργους, εργαζόμενους, επιχειρήσεις και εργοδότες, μαθητές, σπουδαστές και εκπαιδευτικούς έχει υλοποιήσει ο ΟΑΕΔ, στο πλαίσιο της προσπάθειας για τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας και την αποφυγή του συγχρωτισμού, καθώς και της απρόσκοπτης και πιο αποτελεσματικής εξυπηρέτησης των πολιτών.

Σύμφωνα με τον οργανισμό, η ψηφιακή μετάβασή του δίνει τη δυνατότητα άμεσων και ασφαλών συναλλαγών και καθιστά μη αναγκαία την προσέλευση στα 118 Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) για τις περισσότερες και πιο «δημοφιλείς» υπηρεσίες.

Υπενθυμίζεται ότι από τις 30 Μαρτίου οι υπηρεσίες της εγγραφής στο μητρώο για έκδοση δελτίου ανεργίας και της αίτησης για το επίδομα ανεργίας, που αποτελούσαν περίπου τα 2/3 του συνολικού αριθμού επισκέψεων στα ΚΠΑ2, παρέχονται πλέον ηλεκτρονικά.

Συγκεκριμένα, οι παρακάτω υπηρεσίες παρέχονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά για το διάστημα των έκτακτων μέτρων κατά της εξάπλωσης της πανδημίας.

– Μέσω των e-Υπηρεσιών ΟΑΕΔ www.oaed.gr/e-yperesies με τους κωδικούς TAXISnet ή με τους κωδικούς πρόσβασης πιστοποιημένων χρηστών του ΟΑΕΔ:

Φυσικά Πρόσωπα:

Αναζήτηση θέσης εργασίας στο εξωτερικό (Δίκτυο EURES)

Αναζήτηση θέσης εργασίας στο εσωτερικό

Ανανέωση Δελτίου ανεργίας

Αίτηση για Βοήθημα ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων

Αίτηση για Ειδικό βοήθημα μετά από 3μηνη παραμονή στο Μητρώο

Αίτηση για Ειδικό βοήθημα μετά τη λήξη της επιδότησης ανεργίας

Αίτηση για Ειδικό βοήθημα λόγω επίσχεσης εργασίας

Αίτηση για Ειδικό βοήθημα σε όσους εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας

Αίτηση για Ειδικό εποχικό βοήθημα

Αίτηση για Ειδική παροχή προστασίας μητρότητας

Αίτηση για Επίδομα μακροχρονίως ανέργων

Αίτηση για Συμπληρωματική παροχή μητρότητας

Αίτηση για Τακτική επιδότηση ανεργίας

Αίτηση για τους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς & υποβολή ένστασης

Αίτηση για τα προγράμματα Κοινωνικής Πολιτικής (Κοινωνικός Τουρισμός, Επιταγή Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις, Επιταγές Αγοράς Βιβλίων, Επιταγές Θεάματος) & υποβολή ένστασης

Αίτηση σε Προγράμματα Νέων Θέσεων Εργασίας (ΝΘΕ)

Αίτηση σε Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα & υποβολή ένστασης

Αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση αποπληρωμής οφειλών δανειοληπτών που χορηγήθηκαν από ιδία κεφάλαια του τ. ΟΕΚ

Αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση οφειλών δικαιούχων εργατικής κατοικίας στους οικισμούς του τ. ΟΕΚ

Βεβαίωση ανεργίας για την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε ανέργους

Βεβαίωση αυτασφάλισης

Βεβαίωση εξατομικευμένης προσέγγισης

Βεβαίωση λήψης Τακτικής Επιδότησης Ανεργίας, από το έτος 2009

Βεβαίωση προαιρετικής ασφάλισης μακροχρόνια ανέργων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος

Βεβαίωση χρόνου ανεργίας

Εγγραφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ με χρήση κωδικών TaxisNet

Έκδοση Δελτίου Ανεργίας

Καταγραφή υποχρεωτικής δήλωσης παρουσίας

Υποβολή Βιογραφικού Σημειώματος

Εργοδότες/ Επιχειρήσεις:

Αίτηση σε Πρόγραμμα Νέων Θέσεων Εργασίας (ΝΘΕ)

Αίτηση Συμμετοχής Παρόχων Προγραμμάτων Κοινωνικής Πολιτικής (Κοινωνικός Τουρισμός, Επιταγή Διαμονής σε Παιδικές Κατασκηνώσεις, Επιταγές Αγοράς Βιβλίων, Επιταγές Θεάματος) & υποβολή ένστασης

Αναζήτηση βιογραφικών αναζητούντων εργασία

Αναζήτηση προσωπικού μέσω του Δικτύου EURES

Εγγραφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ με χρήση κωδικών TaxisNet (εκτός ατομικής επιχείρησης ήδη εγγεγραμμένων φυσικών προσώπων και υποκαταστημάτων επιχειρήσεων οποιασδήποτε νομικής μορφής)

Συμμετοχή σε Προγράμματα Κατάρτισης ΛΑΕΚ

Υποβολή Αγγελίας Θέσεων Εργασίας

Υποβολή Αγγελίας Θέσεων Μαθητείας

Υποβολή Στοιχείων ΣΕΠΕ – ΟΑΕΔ στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ

– Μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου www.gov.gr με τους κωδικούς TAXISnet:

Εργασία και ασφάλιση:

Αίτηση για χορήγηση παροχών μητρότητας

Αίτηση επιδόματος ανεργίας

Αναζήτηση θέσεων εργασίας

Ανανέωση δελτίου ανεργίας

Βεβαίωση ανεργίας για παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης

Βεβαίωση αυτασφάλισης

Βεβαίωση ποσού επιδοτήσεων

Βεβαίωση συμμετοχής σε δράσεις συμβουλευτικών υπηρεσιών

Βεβαίωση χρόνου ανεργίας

Δήλωση παρουσίας επιδοτούμενων ανέργων

Ειδικό εποχικό βοήθημα ΟΑΕΔ

Έκδοση δελτίου ανεργίας

Έκτακτη μηνιαία αποζημίωση εποχικά εργαζομένων

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε μακροχρόνια ανέργους

Ενεργοποίηση επιταγών κοινωνικού / κατασκηνωτικού τουρισμού

Επιταγές αγοράς βιβλίων

Επιταγές θεάματος

Λήψη επιδόματος / παροχής

Πάροχοι επιταγών αγοράς βιβλίων

Πάροχοι επιταγών θεάματος

Πάροχοι κατασκήνωσης

Πάροχοι κοινωνικού τουρισμού

Προγράμματα κατάρτισης

Προγράμματα κατασκηνώσεων

Προγράμματα κοινωνικού τουρισμού

Προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα

Υποβολή αγγελίας θέσης μαθητείας

Υποβολή βιογραφικού σημειώματος


Εκπαίδευση:

Αίτηση ωρομισθίων εκπαιδευτικών ΙΕΚ – ΟΑΕΔ

Δωρεάν κατάρτιση στο ψηφιακό μάρκετινγκ (digital marketing) για ανέργους

Εγγραφή σε βρεφονηπιακό σταθμό του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

Εγγραφή σε Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ) του ΟΑΕΔ

Εγγραφή σε ΙΕΚ του ΟΑΕΔ

Εκπαιδευτές Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ.