ΕΒΕ: Συνολική αύξηση των ελληνικών εξαγωγών τον Μάιο του 2024 (1,9%) με μειώσεις όμως στους περισσότερους κλάδους.

Οικονομία

Εξαίρεση αποτελούν αυτοί των τροφίμων και των ποτών – καπνών

Με συνολική αύξηση των εξαγωγών συγκριτικά με το περσινό Μάιο έκλεισε ο Μάιος του 2024, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα 08.07.2024 η Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξεργάστηκε του ΙΕΕΣ του ΣΕΒΕ. Πιο συγκεκριμένα, αυτές άγγιξαν τα €4.159,4 εκατ. έναντι €4.082,3 εκατ. τον Μάιο του 2023 και την αύξηση να διαμορφώνεται σε €77,1 εκατ., δηλαδή 1,9%. Οι εισαγωγές, επίσης, αυξήθηκαν κατά €481,8 εκατ. (δηλαδή 6,8%) και ανήλθαν σε €7.549,4 εκατ. Αποτέλεσμα των παραπάνω, είναι η αύξηση του εμπορικού ελλείματος κατά €404,7 εκατ. (δηλαδή 13,6%) και τη διαμόρφωσή του σε €3.390,0 εκατ.

Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Μάιος 2023/2024

(ποσά σε εκατ. ευρώ)Μαϊ 24*Μαϊ 23*Διαφορά 24/23ΕΤ 24/23
Εξαγωγές4.159,44.082,377,11,9%
Εισαγωγές7.549,47.067,6481,86,8%
Εμπορικό Ισοζύγιο-3.390,0-2.985,3-404,713,6%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Εξαιρώντας τα πετρελαιοειδή, η εικόνα των εξαγωγών παρουσιάζεται μειωμένη κατά €212,7 εκατ. (δηλαδή 6,8%) με την τελική τους αξία να αγγίζει τα €2.916,4 εκατ., ενώ ταυτόχρονα και οι εισαγωγές μειώνονται κατά το ίδιο ακριβώς ποσοστό αυξάνεται (6,8%) και με τελική αξία τα €5.137,1 εκατ. Το εμπορικό έλλειμμα σε αυτή τη περίπτωση βελτιώνεται κατά €160,4 εκατ. (δηλαδή 6,7%) και ανέρχεται σε €2.220,7 εκατ.

Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, χωρίς πετρελαιοειδήΜάιος 2023/2024

(ποσά σε εκατ. ευρώ)Μαϊ 24*Μαϊ 23*Διαφορά 24/23ΕΤ 24/23
Εξαγωγές2.916,43.129,1-212,7-6,8%
Εισαγωγές5.137,15.510,2-373,1-6,8%
Εμπορικό Ισοζύγιο-2.220,7-2.381,1160,4-6,7%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Παρά τη συνολική καθοδική πορεία των εξαγωγών για τον μήνα Μάιο του 2024, τα στοιχεία για την περίοδο Ιανουάριος – Μάιος 2023/2024, ενώ παρουσιάζονται αρνητικά φαίνεται να έχουν μικρότερες μειώσεις συγκριτικά με τον μήνα Απρίλιο. Πιο συγκεκριμένα, οι εξαγωγές για τη περίοδο Ιανουάριος – Μάιος 2024 είναι μειωμένες κατά 4,5%, δηλαδή €983,6 εκατ., συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2023, με την αξία τους να φτάνει τα €20.970,7 εκατ. Αντίθετα, οι ελληνικές εισαγωγές είναι αυξημένες κατά 2,6%, δηλαδή €899,9 εκατ. και διαμορφώνονται σε €35.390,7 εκατ., με το εμπορικό έλλειμμα να ανέρχεται σε €14.420,0 εκατ. (αυξημένο κατά €1.883,5 εκατ. | 15,0%).

Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές για τη περίοδο αυτή ανήλθαν σε €14.746,1 εκατ. (μειωμένες κατά 3,9%), οι εισαγωγές σε €26.001,6 εκατ. (αυξημένες κατά 2,3%) και το εμπορικό έλλειμμα σε €11.255,5 εκατ. (αυξημένο κατά 11,9%).

Πίνακας 3. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, Ιανουάριος-Μάιος 2023/2024

(ποσά σε εκατ. ευρώ)Ιαν- Μαϊ 24*Ιαν- Μαϊ 23*Διαφορά 24/23ΕΤ 24/23
Εξαγωγές20.970,721.954,3-983,6-4,5%
Εισαγωγές35.390,734.490,8899,92,6%
Εμπορικό Ισοζύγιο-14.420,0-12.536,5-1.883,515,0%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Σε κλαδικό επίπεδο συνεχίζεται η σταθερά θετική πορεία των τροφίμων αλλά και των ποτών-καπνών, με αυξήσεις και στους δύο κλάδους αλλά και σε αυτό των μη ταξινομημένων. Πιο συγκεκριμένα, αύξηση 9,2% παρουσίασε ο κλάδος των τροφίμων φτάνοντας τα €3.437,9 εκατ. σε όλη τη χρονική περίοδο Ιανουάριος-Μάιος 2024, ενώ ο κλάδος των ποτών – καπνών άγγιξε τα €570,5 εκατ. με αύξηση 10,2%. Αυτός των μη ταξινομημένων προϊόντων παρουσίασε αύξηση 313,0% αγγίζοντας τα €226,1 εκατ. Μείωση παρατηρείται σε όλους τους υπόλοιπους κλάδους με καθοδική πορεία των εξαγωγών στον κλάδο των πετρελαιοειδών (€6.559,7 εκατ., δηλαδή 4,6%), των βιομηχανικών (€2.952,1 εκατ., δηλαδή 10,9%), των χημικών (€2.609,7 εκατ., δηλαδή 4,2%), των μηχανημάτων και οχημάτων (€1.977,4 εκατ., δηλαδή 8,7%), των διάφορων βιομηχανικών (€1.448,4 εκατ., δηλαδή 3,2%), των πρώτων υλών (€735,8 εκατ., δηλαδή 5,2%), των λιπών και ελαίων (€452,9 εκατ., δηλαδή 47,4%)

Πίνακας 4. Εξαγωγές ανά κλάδο, Ιανουάριος-Μάιος 2023/2024

(ποσά σε εκατ. ευρώ)Ιαν- Μαϊ 24*Ιαν- Μαϊ 23*Διαφορά 24/23ΕΤ 24/23
Πετρελαιοειδή6.559,76.877,1-317,4-4,6%
Τρόφιμα3.437,93.148,5289,49,2%
Βιομηχανικά2.952,13.314,3-362,2-10,9%
Χημικά2.609,72.722,8-113,1-4,2%
Μηχ/τα-Οχήματα1.977,42.166,2-188,8-8,7%
Διάφ. Βιομηχανικά1.448,41.495,8-47,4-3,2%
Πρώτες Ύλες735,8775,9-40,1-5,2%
Ποτά -Καπνά570,5517,852,710,2%
Λίπη – Έλαια452,9861,0-408,1-47,4%
Μη ταξινομημένα226,154,7171,4313,0%
Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή**14.410,815.057,0-646,2-4,3%
Σύνολο**20.970,521.934,1-963,6-4,4%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ-Eurostat, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

**Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

Πίνακας 5. Εξαγωγές ανά κλάδο, Μάιος 2023/2024

(ποσά σε εκατ. ευρώ)Μαϊ 24*Μαϊ 23*Διαφορά 24/23ΕΤ 24/23
Πετρελαιοειδή1.318,1991,6326,532,9%
Τρόφιμα706,4668,637,85,7%
Βιομηχανικά596,2713,0-116,8-16,4%
Χημικά492,9517,4-24,5-4,7%
Μηχ/τα-Οχήματα398,3481,7-83,4-17,3%
Διάφ. Βιομηχανικά271,3316,1-44,8-14,2%
Πρώτες Ύλες142,6130,711,99,1%
Ποτά-Καπνά117,0120,1-3,1-2,6%
Λίπη-Έλαια75,7125,1-49,4-39,5%
Μη ταξινομημένα41,113,427,7205,8%
Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή**2.841,53.086,2-244,7-7,9%
Σύνολο**4.159,64.077,881,82,0%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ-Eurostat, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ