Άννα Μάνη Παπαδημητρίου, υφυπ. Ανάπτυξης: Αύξηση της δικηγορικής ύλης και αποσυμφόρηση των δικαστηρίων

Πολιτική

Ψηφίστηκε χθες το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης με το οποίο θεσπίζεται σημαντική μεταφορά ύλης στους δικηγόρους. Όπως δήλωσε η κα Μάνη, ήταν πάγιο αίτημά της, καθώς είχε υπηρετήσει τη δικηγορία για πολλά έτη.

«Για πρώτη φορά γίνεται τόσο μεγάλη μεταφορά δικαστικής ύλης στους δικηγόρους. Η μεταρρύθμιση στηρίζει το δικηγορικό σώμα, αναγνωρίζοντας και ενδυναμώνοντας τον καίριο ρόλο του στην παροχή Δικαιοσύνης. Παράλληλα, επιτυγχάνεται αξιοσημείωτη αποσυμφόρηση των δικαστηρίων και η απονομή της Δικαιοσύνης γίνεται ταχύτερη», δήλωσε η Υφυπουργός Ανάπτυξης.

Επιπροσθέτως, με το ψηφισθέν νομοσχέδιο δίνεται η δυνατότητα για την ταχύτερη και με λιγότερο κόστος για τον πολίτη διεκπεραίωση σημαντικών νομικών διαδικασιών, όπως η εγγραφή και τροποποίηση καταστατικών επαγγελματικών ενώσεων και συνδικαλιστικών οργανώσεων, καθώς και η έκδοση πράξεων κληρονομητηρίου και αποδοχής κληρονομιάς.