Συνάντηση με την Πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς είχε η Υφυπουργός Ανάπτυξης – «Απαραίτητη η ενδυνάμωση της γυναικείας παρουσίας στην επιχειρηματική κοινότητα»

Οικονομία Πολιτική

Για την περαιτέρω ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας και την ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασίας συζήτησαν η Υφυπουργός Ανάπτυξης και η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, κα Βασιλική Λαζαράκου.

Η κα Μάνη και η κα Λαζαράκου εστίασαν στην ανάγκη διαμόρφωσης πολιτικών και στρατηγικών που θα στηρίζουν ενεργά το γυναικείο επιχειρείν και επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους για συνεχή συνεργασία και διάλογο, με στόχο την περαιτέρω βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Επίσης,  έγινε εκτενής αναφορά στον ν. 4706/2020 για την Εταιρική Διακυβέρνηση, μια σημαντική επίτευξη της Ελληνικής Κυβέρνησης, σε συνέχεια πρωτοβουλιών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπό την προεδρία της κας Λαζαράκου. Με διάταξη του ως άνω νόμου, ορίζεται για τις εισηγμένες εταιρείες η υποχρέωση εκπροσώπησης ανά φύλο, σε ποσοστό που δεν υπολείπεται του 25% του συνόλου των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Ως αποτέλεσμα, ενισχύθηκε η διαφάνεια στην ελληνική κεφαλαιαγορά και υπήρξε σημαντική πρόοδος σε πολλά συναφή θέματα, μεταξύ των οποίων και η ενδυνάμωση της ισότητας στον επιχειρηματικό χώρο.

Η Υφυπουργός Ανάπτυξης επεσήμανε τη σημασία της ανάπτυξης και εφαρμογής ενισχυμένων προγραμμάτων και πολιτικών που στοχεύουν στην τόνωση και στήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας, μέσα από την παροχή εκπαιδευτικών ευκαιριών, χρηματοδοτήσεων και δικτύων υποστήριξης.