Νίκος Τσακιρίδης: “Οραματιζόμαστε μια «έξυπνη πόλη»

Κοινωνία Περιβάλλον Πολιτική

Η ορθολογική διαχείριση και η εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας οφείλουν να αποτελούν πάγια και μακροπρόθεσμη πολιτική των δημοτικών αρχών στη χώρα μας.
Δυστυχώς διαπιστώνουμε ότι η τωρινή συγκυρία, η οποία έχει καταστήσει επιτακτικότερη την ανάγκη εξοικονόμησης ενέργειας, αποκαλύπτει την αδυναμία σχεδιασμού και εφαρμογής πολυετών σχεδίων δράσης εξοικονόμησης ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος.

Καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες αστοχιών που αφορούν είτε την ολοκλήρωση εγκεκριμένων, χρηματοδοτούμενων έργων ενεργειακής αναβάθμισης είτε την υλοποίηση των αναγκαίων παρεμβάσεων για την εξοικονόμηση ενέργειας τόσο στα δημοτικά κτίρια όσο και στον οδοφωτισμό και τους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου.

Επιλογές όπως οι συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης με τη συμμετοχή παρόχων ενεργειακών υπηρεσιών έχουν αποδειχθεί, το λιγότερο, προβληματικές προκαλώντας εύλογες αντιδράσεις στις τοπικές κοινωνίες.
Η χρονική συγκυρία της εγκατάστασης νέων δημοτικών αρχών και της επί της ουσίας έναρξης της νέας προγραμματικής περιόδου θα επιτρέψει την εκπόνηση και εφαρμογή ενός μεσοπρόθεσμου σχεδιασμού βιώσιμης ενέργειας για τη συνολική ενεργειακή αναβάθμιση και εξοικονόμηση ενέργειας, ο οποίος θα αξιοποιεί χρηματοδοτικά εργαλεία και θα αποτρέπει την οικονομική επιβάρυνση των δημοτών.

Εργαλεία όπως το Πρόγραμμα Ηλέκτρα, τα Περιφερειακά και Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, οι Ενεργειακές Κοινότητες, το Πρόγραμμα HELENA, ακόμα και το LIFE+, τα αποτελέσματα του οποίου αναμένουμε αναφορικά με το Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα στον Δήμο Κατερίνης.

Γιατί πρέπει πρώτα εμείς να αλλάξουμε νοοτροπίες και συνήθειες αποτελώντας καλό παράδειγμα προς όλους τους δημότες μας, πριν να τους καλούμε αυτοί να χρηματοδοτούν αμφιβόλου αποτελεσματικότητας και ακριβά έργα.

Νίκος Τσακιρίδης
Υπ. Δήμαρχος Κατερίνης