«Ολοκληρωμένη παρέμβαση και προτάσεις του Σπύρου Κουλκουδίνα για τη στήριξη τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών»

Πολιτική

Μια ολοκληρωμένη δέσμη προτάσεων για τη στήριξη των τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών κατέθεσε ο Βουλευτής Πιερίας κ.Σπύρος Κουλκουδίνας σε 6 υπουργεία.

Οι προτάσεις του κ.Κουλκουδίνα καλύπτουν τα κύρια προβλήματα που απασχολούν σήμερα τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα.

Όπως αναφέρει ο Βουλευτής, υπάρχει η ανάγκη σχεδιασμού και υλοποίησης μιας νέας δέσμης πολιτικών στήριξης για την οικογένεια και ιδιαίτερα για τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το δημογραφικό πρόβλημα αν και η κυβέρνηση, τα τέσσερα τελευταία χρόνια, έχει καλύψει ένα μεγάλο κενό που υπήρχε στο συγκεκριμένο τομέα, θεσμοθετώντας και ενεργοποιώντας ουσιαστικά μέτρα στήριξης για την οικογένεια.

Ο Σπύρος Κουλκουδίνας βάζει στο τραπέζι του διαλόγου προτάσεις, όπως:

-Μια νέα φορολογική πολιτική με μια νέα διαβάθμιση της κλιμάκωσης του αφορολόγητου για οικογένειες με πάνω από τρία παιδιά.

-Μείωση του ΕΝΦΙΑ για τις τρίτεκνες οικογένειες κατά 50% για τα πρώτα 100 τ.μ και κατά 75% αντίστοιχα για τις πολύτεκνες οικογένειες.

-Άρση των περιοριστικών διατάξεων για την μετεγγραφή φοιτητών τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών στο πλησιέστερο πανεπιστήμιο από τον τόπο διαμονής της οικογένειας.

-Καθιέρωση μειωμένου εισιτηρίου κατά 50% για τους γονείς και τα παιδιά τρίτεκνων οικογενειών.

-Κατάργηση του φόρου πολυτελούς διαβίωσης για όσους  τρίτεκνους διαθέτουν αυτοκίνητο 1.928 κ.ε.  και πάνω, όπως ισχύει και για τα άτομα με αναπηρία και τους πολύτεκνους.

-Χρηματοδοτικό πρόγραμμα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών και υποδομών ΑΠΕ για τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες προκειμένου να μειωθεί το ενεργειακό κόστος αυτών των νοικοκυριών.

-Καθιέρωση φορολογικών και ασφαλιστικών κινήτρων για επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν εργαζόμενους που είναι γονείς τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών.

-Χορήγηση άτοκων στεγαστικών δανείων σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες και προτεραιότητα αυτών των οικογενειών στη στέγαση τους μέσα από το πρόγραμμα της κοινωνικής αντιπαροχής και το πρόγραμμα ‘’ Σπίτι μου’’

-Αλλαγές στα εισοδηματικά κριτήρια για το επίδομα στέγασης και τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της παρέμβασης και των προτάσεων του κ.Κουλκουδίνα

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς

Κυρία Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

Κύριο Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Κύριο Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών

Κύριο Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Κυρία Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Κύριο Υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος

ΘΕΜΑ «Πολιτικές στήριξης των τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών»

Κυρίες και Κύριοι Υπουργοί

Το δημογραφικό εξελίσσεται στο κορυφαίο πρόβλημα της χώρας σε βάθος χρόνου, σύμφωνα με όλα τα δεδομένα και τις επιστημονικές έρευνες και εκτιμήσεις.

Προκύπτει εκ των πραγμάτων η ανάγκη σχεδιασμού και υλοποίησης μιας νέας δέσμης πολιτικών στήριξης για την οικογένεια και ιδιαίτερα για τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες.

Η κυβέρνηση, τα τέσσερα τελευταία χρόνια, έχει καλύψει ένα μεγάλο κενό που υπήρχε στο συγκεκριμένο τομέα, θεσμοθετώντας και ενεργοποιώντας ουσιαστικά μέτρα στήριξης για την οικογένεια.

Είναι δεδομένο όμως ότι υπάρχουν πολλά ακόμα που θα πρέπει να κάνουμε ενώ υπάρχει έντονη προσδοκία για την υιοθέτηση μακρόπνοων και γενναίων πολιτικών που θα στηρίξουν τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες και ταυτόχρονα θα περάσουν ένα ισχυρό μήνυμα στην κοινωνία για την ανάσχεση της δημογραφικής γήρανσης.

Στο τραπέζι του διαλόγου υπάρχουν προτάσεις που μπορούν να αποτελέσουν μια νέα βάση συζήτησης, όπως:

-Μια νέα φορολογική πολιτική με μια νέα διαβάθμιση της κλιμάκωσης του αφορολόγητου για οικογένειες με πάνω από τρία παιδιά. (Αρμοδιότητα Υπουργείου Οικονομικών)

-Μείωση του ΕΝΦΙΑ για τις τρίτεκνες οικογένειες κατά 50% για τα πρώτα 100 τ.μ και κατά 75% αντίστοιχα για τις πολύτεκνες οικογένειες. (Αρμοδιότητα Υπουργείου Οικονομικών)

-’Αρση των περιοριστικών διατάξεων για την μετεγγραφή φοιτητών τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών στο πλησιέστερο πανεπιστήμιο από τον τόπο διαμονής της οικογένειας. (Αρμοδιότητα Υπουργείου Παιδείας)

-Καθιέρωση μειωμένου εισιτηρίου κατά 50% για τους γονείς και τα παιδιά τρίτεκνων οικογενειών. (Αρμοδιότητα Υπουργείου Μεταφορών)

-Κατάργηση του φόρου πολυτελούς διαβίωσης για όσους  τρίτεκνους διαθέτουν αυτοκίνητο 1.928 κ.ε.  και πάνω, όπως ισχύει και για τα άτομα με αναπηρία και τους πολύτεκνους. (Αρμοδιότητα Υπουργείου Οικονομικών)

-Χρηματοδοτικό πρόγραμμα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών και υποδομών ΑΠΕ για τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες προκειμένου να μειωθεί το ενεργειακό κόστος αυτών των νοικοκυριών. (Αρμοδιότητα Υπουργείου Ενέργειας)

-Καθιέρωση φορολογικών και ασφαλιστικών κινήτρων για επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν εργαζόμενους που είναι γονείς τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών. (Αρμοδιότητα Υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας)

-Χορήγηση άτοκων στεγαστικών δανείων σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες και προτεραιότητα αυτών των οικογενειών στη στέγαση τους μέσα από το πρόγραμμα της κοινωνικής αντιπαροχής και το πρόγραμμα «Σπίτι μου» (Αρμοδιότητα Υπουργείου Εργασίας)

-Αλλαγές στα εισοδηματικά κριτήρια για το επίδομα στέγασης και τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες  (Αρμοδιότητα Υπουργείων Οικογένειας  και  Οικονομικών)

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτώνται οι κυρίες και οι κύριοι υπουργοί

1.Ποιες είναι οι προθέσεις αλλά και οι σχεδιασμοί τους σε σχέση με τις προαναφερόμενες προτάσεις;