Δραστηριότητες από τη Διασωστική Ομάδα Πιερίας

Κοινωνία Υγεία

Μία από τις αποστολές της  Διασωστικής Ομάδας Πιερίας (ΔΟΠ), σύμφωνα με το καταστατικό της, είναι η  εκπαίδευση του κοινωνικού συνόλου καθώς  και η ενημέρωση σχολείων, οργανισμών, πολιτιστικών-αθλητικών  συλλόγων, εργαζομένων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, σε δήμους και κοινότητες, πάνω σε θέματα  Πρώτων Βοηθειών (Καρδιακή Ανακοπή-Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση- Τραύμα κτλ). 

 Στο πλαίσιο αυτό την περασμένη εβδομάδα η Διασωστική Ομάδα Πιερίας πραγματοποίησε  δύο δράσεις. 

Η πρώτη έλαβε χώρα στο Δημοτικό Σχολείο Σκοτίνας, ύστερα από πρόσκληση της Διευθύντριας  Μαρίας Αθανασίου και των γονέων του σχολείου και την εκπαίδευση πραγματοποίησε η Αντιπρόεδρος και εκπαιδεύτρια κ. Αθηνά Γεραρίδου. 

Η δεύτερη στον Πολιτιστικό Σύλλογο «Το Αθάνατο», στη Χράνη μετά από αίτημα του προέδρου του, κ. Δημήτρη Αμπερίδη και πραγματοποιήθηκε από τις εκπαιδεύτριες κ. Αθηνά Γεραρίδου και κ. Άντζελα Μαρανή (Γενική Γραμματέας του ΔΣ).

 Και οι δύο παρουσιάσεις  στόχο είχαν την ενημέρωση και εκπαίδευση για την αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων, μερικές εξ αυτών άμεσα απειλητικών για τη ζωή και ήταν εστιασμένες σε συγκεκριμένα θέματα παροχής πρώτων βοηθειών.   Η ανταπόκριση από τους συμμετάσχοντες ήταν πολύ θετική, γεγονός που μας προκαλεί ιδιαίτερη ικανοποίηση και μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας για το καλό των κατοίκων της περιοχής μας αλλά και του κοινωνικού συνόλου γενικότερα.