Δήμος Κατερίνης: Οι αντιδήμαρχοι, οι αρμοδιότητες, οι εντεταλμένοι σύμβουλοι, η θητεία τους

Πολιτική

Στον ορισμό των Αντιδημάρχων με θητεία από 02-01-2024 έως 30-06-2026 και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, καθώς και στον ορισμό των Εντεταλμένων Συμβούλων και την ανάθεση των καθηκόντων τους για το χρονικό διάστημα από 02-01-2024 έως 30-06-2026, προχώρησε ο δήμαρχος Κατερίνης κ. Ιωάννης Ντούμος.