Συνάντηση εργασίας για την εκπόνηση της κυκλοφοριακής μελέτης του Δήμου Κατερίνης

Κοινωνία

Με ταχείς ρυθμούς προχωρά η  εκπόνηση μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, από τον Δήμο Κατερίνης, μετά την υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο μελετητή. Στο πλαίσιο αυτό, συνάντηση εργασίας με την ομάδα μελετητών που εκπονεί την κυκλοφοριακή μελέτη για την πόλη της Κατερίνης, ένα σημαντικό εργαλείο που θα αξιοποιηθεί για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων είχαν σήμερα στο Δημαρχείο, ο Αντιδήμαρχος Δόμησης Γιώργος Νταντάμης και υπηρεσιακοί παράγοντες των εμπλεκομένων τμημάτων: της Τεχνικής Υπηρεσίας και της Πολεοδομίας του Δήμου Κατερίνης.

Η μελέτη εντάσσεται στη στρατηγική της  Δημοτικής Αρχής, για τη βελτίωση της κινητικότητας στην πόλη, την υιοθέτηση νέων τρόπων μετακίνησης, τη βελτίωση της κυκλοφορίας πολιτών και οχημάτων, με απώτερο στόχο την αναβάθμιση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Όπως ενημέρωσε ο Δρ Νικόλαος Ηλιού, καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, επικεφαλής της ομάδας, η πρώτη φάση της μελέτης βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσής της. Παράλληλα, όπως διευκρινίστηκε πρόκειται ουσιαστικά για μία εκτεταμένη απογραφή κυκλοφοριακών χαρακτηριστικών, καθώς και χαρακτηριστικών στάθμευσης στην πόλη, μία αξιολόγηση σε επίπεδο διαδρομών πεζών και οχημάτων, με σκοπό την άμεση προτεραιοποίηση λύσεων σε συγκοινωνιακά προβλήματα που έχουν αναδειχθεί τόσο μέσω του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, όσο και παλαιότερα.

Ειδικότερα, ζητήματα όπως ο καθορισμός περιοχής μετρήσεων του κύριου οδικού δικτύου του Δήμου Κατερίνης, απογραφή βασικών χαρακτηριστικών, συγκοινωνιακών χαρακτηριστικών περιοχής μετρήσεων, απογραφή χαρακτηριστικών «εμπορευματικής» στάθμευσης κέντρου πόλης, έλεγχος οδικής ασφάλειας τίθενται στο επίκεντρο του αντικειμένου της μελέτης. Επιπλέον, έμφαση θα δοθεί στην επόμενη φάση της μελέτης στη διαμόρφωση προτάσεων οργάνωσης κυκλοφορίας και παρεμβάσεων οδικής ασφάλειας, καθώς και στην ιεράρχηση προτάσεων – επιλογή άμεσων υλοποιήσιμων παρεμβάσεων, στον καθορισμό μεσομακροπρόθεσμων παρεμβάσεων κ.α.

«Θέλουμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες της κυκλοφορίας στην πόλη. Έτσι μετά το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, ακολουθεί άμεσα το επόμενο βήμα, μια κυκλοφοριακή μελέτη που θα υποδείξει τις βελτιώσεις που απαιτούνται. Η σκοπιμότητα της μελέτης εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της κυκλοφορίας ανθρώπων, μέσων και αγαθών στην πόλη της Κατερίνης. Μέσω της εκπόνησής της επιδιώκουμε την τροφοδότηση των μελλοντικών σχεδίων και εφαρμογών, καθώς και την αναβάθμιση των λειτουργιών του δικτύου μετακινήσεων στην πόλη» σημείωσε σε δήλωσή του,  ο Αντιδήμαρχος, Γιώργος Νταντάμης.