Προς τα τέλη Νοεμβρίου οι αιτήσεις για την «Πράσινη Μετάβαση των ΜμΕ»

Οικονομία Περιβάλλον

Στα τέλη του επόμενου μήνα αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα «Πράσινη Μετάβαση των ΜμΕ», προϋπολογισμού 700 εκατομμυρίων ευρώ, μέρος των δράσεων του ΕΣΠΑ 20221-2027. Το πρόγραμμα αφορά την αναβάθμιση της παραγωγικής λειτουργίας των ΜμΕ με την αξιοποίηση φιλικών προς το περιβάλλον λύσεων. Στόχος του νέου προγράμματος είναι να μειωθεί και άλλο το λειτουργικό κόστος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με την επιδότηση συγκεκριμένων παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας.

❗️ Εκτός από την επιχορήγηση των παραγωγικών παγίων θα επιδοτηθεί και η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας προς ίδια χρήση, όχι όμως και για “net metering”.

Τα επενδυτικά σχέδια που θα λαμβάνουν ενισχύσεις με τη μορφή της επιχορήγησης και οι υποβολές των σχεδίων από τους ενδιαφερόμενους θα γίνουν ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Η αξιολόγησή τους θα γίνει με τη διαδικασία FIFO (First In-First Out). Έτσι, δεν αποκλείεται οι πρώτες εκταμιεύσεις να γίνουν ακόμη και πριν το τέλος του έτους.