Σύμφωνο συνεργασίας της Π.Ε. Πιερίας και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας | Με την τεχνογνωσία του Πανεπιστημίου η αναβάθμιση ο εκσυγχρονισμός των δομών της Π.Ε.

Κοινωνία

Σύμφωνο συνεργασίας υπογράφηκε τη Δευτέρα 17 Οκτωβρίου μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Τόσο η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας κα Σοφία Μαυρίδου όσο και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Mακεδονίας Καθηγητής κ. Στυλιανός Κατρανίδης χαρακτήρισαν τη συμφωνία ως  μια αναγκαιότητα η οποία ανταποκρίνεται αφενός στη φυσιογνωμία ενός ακαδημαϊκού ιδρύματος και αφετέρου στις απαιτήσεις μιας ουσιαστικής και δημιουργικής σχέσης μεταξύ των δύο φορέων.

Το σύμφωνο συνεργασίας αγγίζει σειρά ζητημάτων όπου Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας  και Πανεπιστήμιο Μακεδονίας βαδίζουν μαζί στην κατεύθυνση της ανάπτυξης, της καινοτομίας, του τουρισμού, των ανθρωπιστικών πεδίων, των Τεχνών,  κ.ά. και έχει ως κύριο σκοπό την ανάπτυξη στρατηγικής και δράσεων.

Μέσω του Συμφώνου η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας αξιοποιεί την τεχνογνωσία και υποδομές που διαθέτει το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας με στόχο την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των δομών της Περιφερειακής Ενότητας καθώς και την ανάπτυξή της στο πλαίσιο της αειφορίας και της βιωσιμότητας, μέσω της αξιοποίησης νέων τεχνολογιών και καινοτομίας.

Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθοι τομείς συνεργασίας των δύο φορέων:

  • Ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρίας, κατάρτιση και υλοποίηση δράσεων για την ενίσχυση του έργου και  των δύο φορέων.
  • Συγκρότηση ομάδων εργασίας με εκπροσώπους των δύο φορέων για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.
  • Διοργάνωση κοινών δράσεων εκπαίδευσης/κατάρτισης καθώς και εκδηλώσεων, συνεδρίων, σεμιναρίων, κ.λ.π.
  • Αξιοποίηση εθνικών, κοινοτικών και διεθνών χρηματοδοτικών μέσων (από κοινού σχεδιασμό, υποβολή και υλοποίηση προγραμμάτων).
  • Συνεργασία των δύο φορέων για την προβολή θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος όπως στους τομείς του τουρισμού, της επιχειρηματικότητας,  του πολιτισμού, κλπ.

Με αφορμή την υπογραφή του Συμφώνου η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας, κα Σοφία Μαυρίδου  τόνισε ότι η υλοποίηση των δράσεων που υπαγορεύει το Σύμφωνο Συνεργασίας  θα αποτελέσει μοχλό βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης για την Πιερία. «Υπογράφουμε σήμερα σύμφωνο συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας που αποτελεί κοιτίδα επιστημονικής γνώσης για όλους μας. Πρόκειται για μια στρατηγική συνεργασία της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας που θα διασυνδέει την ερευνητική κοινότητα και την τοπική μας κοινωνία».