Νίκος Τσακιρίδης: “Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι από το νόμο να φροντίζουν τα αδέσποτα”

Κοινωνία Πολιτική

Είναι προφανές, ότι οι στρατηγικές διαχείρισης σε ό,τι αφορά στα αδέσποτα σκυλιά πρέπει να στοχεύουν στην πηγή του προβλήματος και όχι μόνο στο να αντιμετωπίζουν τα «συμπτώματα».

Τα ΒΑΣΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ που πρέπει να απαντηθούν:

•Ποιο είναι το πραγματικό μέγεθος του πληθυσμού και ποια είναι τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου πληθυσμού.

•Από πού προέρχονται τα αδέσποτα σκυλιά.

•Ποια είναι τα προβλήματα που αντιλαμβανόμαστε και τι γίνεται σήμερα για τον έλεγχο αυτών των προβλημάτων.

•Ποιος είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο αυτό.

•Ποια είναι τα άμεσα ενδιαφερόμενα μέρη.

•Ποια είναι η επικρατούσα κοινή γνώμη και στάση σε αυτά τα θέματα.

ΣΗΜΕΙΑ ΚΛΕΙΔΙΑ-ΠΡΟΤΑΣΗ:

1) Εκπαίδευση και Επικοινωνία.

2) Έλεγχος της αναπαραγωγής / εκτροφής και των πωλήσεων.

3) Εναρμονισμένη ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.

4) Καταγραφή / εγγραφή / ταυτοποίηση του πληθυσμού των αδέσποτων.

5) Ενίσχυση (με τις απαραίτητες υποδομές και τους ανάλογους πόρους) των κατά το νόμο αρμόδιων Υπηρεσιών Ελέγχου και Διαχείρισης του πληθυσμού των αδέσποτων.

6) Διατύπωση και Εφαρμογή ενός συγκεκριμένου και στοχευμένου Προγράμματος Ελέγχου του Πληθυσμού των Αδέσποτων Σκύλων, βασισμένου σε ήδη διατυπωμένες και επιστημονικά τεκμηριωμένες προτάσεις και κατευθύνσεις.

Νίκος Τσακιρίδης

Υπ. Δήμαρχος Κατερίνης