Άννα Μάνη – Παπαδημητρίου: Στο 100% οι αποζημιώσεις για τις ζημίες σε προανθικό στάδιο από τον “Παγετό Άνοιξη 2021”

Αγροτικά

Με τροπολογία που κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που συζητείται σήμερα στη Βουλή, αυξάνεται το ποσοστό προκαταβολής της αποζημίωσης (έως 100%) που μπορεί να καταβάλει ο Ε.Λ.Γ.Α. για τις ζημιές που προκλήθηκαν στις αγροτικές καλλιέργειες σε προανθικό στάδιο από τον “Παγετό Άνοιξη 2021”.

Με την υφιστάμενη έως σήμερα ρύθμιση προβλεπόταν όριο για τις προκαταβολές, μέχρι 40% της εκτιμηθείσας αποζημίωσης, το οποίο σήμερα αυξάνεται έως το 100%.

Μια ρύθμιση που δίνει ανάσα στους αγρότες και τους παραγωγούς μας, των οποίων οι καλλιέργειες, σε προανθικό στάδιο, επλήγησαν με σφοδρότητα από τον παγετό. Η Κυβέρνηση συνεχίζει να στηρίζει τον πρωτογενή τομέα με κάθε πρόσφορο μέσο.