Υπογραφή συμβάσεων για την εποπτεία και αξιολόγηση προστατευόμενων ειδών και περιοχών

Περιβάλλον

Η ενίσχυση προστασίας της βιοποικιλότητας και του καθεστώτος προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων της Ελλάδας αποτελεί θεμελιώδη στόχο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Δεν αρκεί μόνο η θεσμοθέτηση των περιοχών «Natura 2000» και των προστατευόμενων περιοχών εθνικού ενδιαφέροντος, απαιτείται και διαρκής έλεγχος, για τον καθορισμό στόχων, προτεραιοτήτων και μέτρων διατήρησης των ειδών και οικοτόπων, αλλά και για την επικαιροποίηση του σχεδιασμού και την ενίσχυση των εθνικών πολιτικών για την προστασία της φύσης.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχώρησε στην υπογραφή συμβάσεων του διαγωνισμού «Εποπτεία και Αξιολόγηση του Καθεστώτος Διατήρησης προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων στην Ελλάδα».

Αντικείμενο των συμβάσεων είναι η παρακολούθηση ειδών και περιοχών, που θα επιτρέψει στη συνέχεια την επεξεργασία των αποτελεσμάτων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΝ, με σκοπό την περαιτέρω προστασία της βιοποικιλότητας, με έμφαση στα προστατευόμενα είδη και τους οικότοπους.

Το έργο διαχωρίζεται στις παρακάτω «Υπηρεσίες Εποπτείας και Αξιολόγησης του Καθεστώτος Διατήρησης Ειδών και Οικοτόπων κοινοτικού και εθνικού ενδιαφέροντος»:

1: Οριζόντιος επιστημονικός και τεχνικός συντονισμός για τη συνθετική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων

Στάδιο: Σύναψη σύμβασης 30 Μαΐου, διάρκεια 26 μήνες.

 2: Χερσαίοι και υγροτοπικοί οικότοποι

Στάδιο: Σύναψη σύμβασης 4 Ιουλίου, διάρκεια 24 μήνες.

3: Είδη χλωρίδας

Στάδιο: Σύναψη σύμβασης 4 Ιουλίου, διάρκεια 24 μήνες.

4: Ασπόνδυλα είδη (πλην των θαλασσίων)

Στάδιο: Σε διαδικασία ελέγχου.

5: Αμφίβια και ερπετά (πλην των θαλασσίων)

Στάδιο: Σύναψη σύμβασης 4 Ιουλίου, διάρκεια 24 μήνες.

6: Ιχθυοπανίδα

Στάδιο: Σύναψη σύμβασης 4 Ιουλίου, διάρκεια 24 μήνες.

7: Θηλαστικά (πλην των θαλασσίων)

Στάδιο: Σύναψη σύμβασης 4 Ιουλίου, διάρκεια 24 μήνες.

8: Θαλάσσια είδη και οικότοποι

Στάδιο: Σύναψη σύμβασης 4 Ιουλίου, διάρκεια 24 μήνες.

9: Ορνιθοπανίδα

Στάδιο: Σε διαδικασία ελέγχου.

Έως σήμερα έχουν συμβασιοποιηθεί οι 7 από τις 9 Υπηρεσίες του έργου έναντι 6.270.078€ χωρίς ΦΠΑ, επιτυγχάνοντας μείωση 8,5% στον αρχικό προϋπολογισμό, ενώ το συνολικό κόστος θα ανέλθει σε 8.946.302€ χωρίς ΦΠΑ.

Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Αμυράς, δήλωσε: «Για να αντιμετωπίσουμε την Κλιματική Κρίση και να συμβάλλουμε στη βιώσιμη ανάπτυξη οφείλουμε να προστατεύσουμε την πλούσια βιοποικιλότητα της χώρας. Για κάθε ένα είδος της άγριας πανίδας και χλωρίδας που προστατεύουμε, για κάθε βιότοπο και κάθε οικοσύστημα που εξυγιαίνουμε, επιτυγχάνουμε μια σημαντική νίκη. Με το έργο εποπτείας και αξιολόγησης των προστατευόμενων ειδών και τύπων οικοτόπων θα μπορέσουμε να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε τις πολιτικές προστασίας της βιοποικιλότητας για τα επόμενα χρόνια».