Η Π. Ε. Πιερίας συνεχίζει τις τεχνικές παρεμβάσεις για την αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής μας

Περιβάλλον

Η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας στο πλαίσιο του έργου “Καθαρισμός στραγγιστικού δικτύου – ρεμάτων Π.Ε. Πιερίας” με κωδικό 1121ΠΙΕ002ΚΑΠ20, που χρηματοδοτείται από το Τεχνικό Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, συνεχίζει τις τεχνικές παρεμβάσεις, που αποσκοπούν στην απορροή των ομβρίων υδάτων και την αντιπλημμυρική θωράκιση της Π.Ε. Πιερίας.

Σημειώνεται, πως μέχρι σήμερα έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι εργασίες αποκατάστασης πρανών του ποταμού “Μαυρονερίου” στο Μπουρνάζι Σβορώνου, όπως επίσης και οι εργασίες καθαρισμού φερτών υλικών του ρέματος “Πατούλα” στον Αρωνά.

Η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας στοχεύει στην καλύτερη δυνατή αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής μας, με γνώμονα πάντα την ασφάλεια των πολιτών, αλλά και των επισκεπτών της Πιερίας εν όψει της θερινής περιόδου.