Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Λίκνο των Μουσών

Πολιτισμός

Συγκροτήθηκε σε σώμα το ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

του “Λίκνο των Μουσών”

Οι  εκλογές διεξήχθησαν την 05/06/2022.

η κατανομή αρμοδιοτήτων έχει ως εξής

  1. Γκρέμος Αναστάσιος,  Πρόεδρος.
  2. Χήρας Απόστολος,  Αναπληρωτής Πρόεδρος.
  3. Τζήκα Ελευθερία,   Γραμματέας.
  4. Μπίσμπα Άννα, Αναπληρωτής Γραμματέας.
  5. Δάφνη Αγνή,  Ταμίας.
  6. Τσινίκος Δημήτριος, Αναπληρωτής Ταμίας.
  7. Κοσμαδάκης Εμμανουήλ,  Έφορος Δημοσίων Σχέσεων και Ενημέρωσης.

Για το ΔΣ του ΙΠΑΠΟ-«Λίκνο των Μουσών»

Ο Πρόεδρος

Γκρέμος Αναστάσιος