Συνάντηση της συντονιστικής επιτροπής πολιτών “I can’t BREATHE” με τη Ρένα Δούρου

Περιβάλλον

Η Συντονιστική Επιτροπή της Ομάδας Πρωτοβουλίας Πολιτών “I can’t BREATHE”, μετά από πρόσκληση-πρωτοβουλία των οργανώσεων του ΣΥΡΙΖΑ στην Κατερίνη, συναντήθηκε με την κα Ρένα Δούρου, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΣΥΡΙΖΑ, στα πλαίσια των επαφών της με συλλογικούς φορείς και πολίτες της Πιερίας. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο καφενείο «Τσαχούρ», από όπου ξεκίνησε η δράση της Ομάδας (το καλοκαίρι του 2020) παρουσία και της βουλεύτριας κας Σκούφα.

Στη διάρκεια της μιάμιση ώρας που διήρκεσε η συνάντηση, τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής, εκθέσανε το πρόβλημα της δυσοσμίας που πλήττει τα τελευταία χρόνια την πόλη, το ιστορικό της χρόνιας περιβαλλοντικής ρύπανσης του Πέλεκα και των ρεμάτων της περιοχής, τις άμεσες επιπτώσεις σε κάθε έκφανση της ζωής των κατοίκων αλλά και τις πιθανές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία. Ενημέρωσαν για τις καταγγελίες της Ομάδας Πρωτοβουλίας Πολιτών και την εξέλιξή τους και αναφέρθηκαν στις διαπιστώσεις τους, για τη μη διενέργεια των ελέγχων  που ο νόμος ορίζει ως αρμοδιότητα των ελεγκτικών υπηρεσιών της Π.Ε. Πιερίας ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των ορθών περιβαλλοντικών πρακτικών και των υγειονομικών διατάξεων από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις παρυφές της πόλης.

Η κα Δούρου, ακούγοντας με έκδηλο ενδιαφέρον τα όσα της αναφέρθηκαν, συμβούλευσε τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής, βάσει της εμπειρίας της επί ανάλογων θεμάτων που είχε διαχειρισθεί ως Περιφερειάρχης Αττικής και βάσει της ενασχόλησής της με την παρούσα ιδιότητά της ως τομεάρχη επί περιβαλλοντικών ζητημάτων.