Τι προβλέπουν οι νέες ρυθμίσεις για τα καταπατημένα ακίνητα του Δημοσίου

Οικονομία Περιβάλλον

Εντός της εβδομάδας αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο με τις διατάξεις για τη βελτίωση του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, στο οποίο θα περιλαμβάνονται και νέες ρυθμίσεις για τα καταπατημένα ακίνητα του Δημοσίου.

Οι νέες αυτές ρυθμίσεις θα περιλαμβάνουν υπό όρους εκχωρήσεις των ακινήτων στους κατόχους τους έναντι ενός χαμηλού τιμήματος. Οι ρυθμίσεις αφορούν περίπου 70.000 καταπατημένα στα οποία έχουν ανεγερθεί αυθαίρετα κτίσματα, τα οποία θα διατίθενται προς εξαγορά με έκπτωση έως και 80% αλλά και με δυνατότητα εξόφλησης σε 60 δόσεις.  

Οι ρυθμίσεις ορίζουν ότι μπορούν να εξαγοραστούν:

·         Όσα δημόσια ακίνητα κατέχονται εδώ και 30 χρόνια αδιάκοπα και αποδεικνύεται η χρησικτησία

·         Όσα ακίνητα κατέχονται για πάνω από 40 χρόνια και σε αυτά ασκούνται επιχειρηματικές δραστηριότητες στους τομείς του τουρισμού, της βιοτεχνίας και της βιομηχανίας

Η ανώτατη εξαγοράσιμη έκταση για τα εντός σχεδίου είναι ένα άρτιο οικόπεδο και για τα εκτός σχεδίου τα 10 – 30 στρέμματα, υπό προϋποθέσεις. Το τίμημα εξαγοράς ανέρχεται στην αντικειμενική αξία του ακινήτου προσαυξημένη κατά 25% εάν υπάρχει κτίσμα. Εάν μάλιστα το κτίσμα έχει ανεγερθεί από το Δημόσιο τότε το τίμημα διπλασιάζεται.

Στόχος των ρυθμίσεων αυτών είναι να εισπραχθούν 500 εκατομμύρια ευρώ εντός 5 ετών.