“Οι Δώδεκα θεοί του Ολύμπου σε επαυξημένη πραγματικότητα” – Η δράση του ΟΠΠΑΠ Δήμου Κατερίνης με επιχορήγηση 25 χιλιάδες ευρώ

Πολιτισμός

“Οι Δώδεκα θεοί του Ολύμπου σε επαυξημένη πραγματικότητα”, είναι ο τίτλος της δράσης του Οργανισμού Παιδείας, Πολιτισμού Αθλητισμού και Πρόνοιας του Δήμου Κατερίνης που θα χρηματοδοτηθεί με 25.000 από το υπουργείο Πολιτισμού.

Πρόκειται για επιχορηγήσεις συνολικού ύψους 1.047.000 ευρώ από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για δράσεις Μουσείων και για την ενίσχυση του κλάδου των Εικαστικών. Το ποσό των 937.000 ευρώ διατίθεται για δράσεις μουσείων, πινακοθηκών και συλλογών σύγχρονου πολιτισμού, ενώ το ποσό των 110.000 ευρώ αφορά σε προτάσεις έργων ανάπτυξης ερευνητικού έργου με αντικείμενο τα εικαστικά και διατομεακά ή διακαλλιτεχνικά έργα για το 2021.

Συνολικά υποβλήθηκαν αιτήματα 49 φορέων και εγκρίθηκαν τα αιτήματα από 30 φορείς μεταξύ των οποίων και του ΟΠΠΑΠ Δήμου Κατερίνης.

Η παροχή συνολικής οικονομικής ενίσχυσης 937.000 ευρώ από το υπουργείο, αφορά κατά περίπτωση αφορά 39 προτάσεις για δράσεις μουσείων, πινακοθηκών και συλλογών σύγχρονου πολιτισμού, σύμφωνα με τα αιτήματα που κατατέθηκαν στη σχετική πρόσκληση του ΥΠΠΟΑ της 21ης Απριλίου 2021.

Η τελική αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε βάσει των κριτηρίων που ορίζονται στην πρόσκληση και είναι τα ακόλουθα:

1. Η επαρκής ανάπτυξη της πρότασης και ο τεκμηριωμένος σχεδιασμός των προτεινόμενων δράσεων.

2. Ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός και η υλοποίηση της δράσης σε καθορισμένο χρόνο.

3.Το περιεχόμενο της πρότασης, η καλλιτεχνική αρτιότητά της και η εμπειρία των εμπλεκόμενων φορέων.

4. Η συνάφεια πρότασης με τους στρατηγικούς στόχους.

5. Η αξιοποίηση καινοτόμων μουσειακών εφαρμογών και προγραμμάτων.

6. Η δημιουργική διαχείριση των περιορισμών που θέτει η ψηφιακή πολιτιστική παραγωγή.

7. Ο βαθμός χρήσης ψηφιακών μέσων.

8. Η πρωτοτυπία του προτεινόμενου έργου/δράσης.

9. Ο ολοκληρωμένος και ρεαλιστικός χρονικός προγραμματισμός.

10. Η συνολική πολιτισμική και καλλιτεχνική δραστηριότητα του φορέα, της ομάδας καθώς και των επιμέρους συντελεστών που τη συγκροτούν στο πεδίο του σύγχρονου πολιτισμού αλλά και σε άλλες σημαντικές διοργανώσεις στην Ελλάδα.

11. Η δυνατότητα διάδρασης με το κοινό.