Ερώτηση των βουλευτών ΚΚΕ Γ. Δελή και Λ. Στολτίδη για τα προβλήματα των καστανοπαραγωγών Πιερίας

Αγροτικά Πολιτική

Στην ΠΕ Πιερίας λόγω των ιδιαίτερων κλιματολογικών συνθηκών παράγεται υψηλής ποιότητας κάστανο. Η παραγωγή αυτή συμβάλει και στο εισόδημα των ντόπιων αγροτοπαραγωγών. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει σημαντική αύξηση της παραγωγής ειδικά σε ορεινούς οικισμούς. Ειδικά στο Δημοτικό Διαμέρισμα της Σκοτίνας του Δήμου Δίου-Ολύμπου είναι η βασική καλλιέργεια και κύρια πηγή εσόδων σε ποσοστό 95%, μάλιστα ένα μέρος της παραγωγής γίνεται και εξαγωγή.

Τα τελευταία χρόνια την παραγωγή πλήττει η ασθένεια της «καστανής σήψης». Η ασθένεια αυτή προκαλείται από το μύκητα Gnomoniopsis sp. που προκαλεί αρχικά καστανό μεταχρωματισμό του ενδοκαρπίου και αργότερα καστανή σήψη που καθιστά τον καρπό μη εμπορεύσιμο.

Η μη ορατή εκδήλωση της ασθένειας εξωτερικά δε βοηθά στη διαλογή και απομάκρυνση των προσβεβλημένων καρπών. Η ασθένεια άρχισε να παρατηρείται πριν τρία χρόνια, αλλά τις δυο προηγούμενες χρονιές η απώλεια παραγωγής ήταν διαχειρίσιμη.

Στη φετινή παραγωγή αντιθέτως η απώλεια της παραγωγή ξεπερνά το 80% με αποτέλεσμα να υπάρχει σοβαρή οικονομική ζημιά στους παραγωγούς, παρά τις προσεκτικές επεμβάσεις φυτοπροστασίας που εφαρμόστηκαν. Η συγκεκριμένη παραγωγή έχει πληγεί και από την εντομολογικό εχθρό σφήκα της καστανιάς (Dryocosmus Kuriphilus), που παρά την εφαρμογή προγράμματος βιολογικής αντιμετώπισης με χρήση του ωφέλιμου εντόμου Torymus Sinensis έχει επιφέρει επιπρόσθετη μείωση παραγωγής.

Με τα δεδομένα αυτά σε μεγάλο μέρος αγροτοπαραγωγών της ΠΕ Πιερίας υπάρχει σοβαρή μείωση εισοδήματος, χωρίς οι ίδιοι οι παραγωγοί να ευθύνονται.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός, τι μέτρα θα λάβει η κυβέρνηση ώστε να αποζημιωθούν οι παραγωγοί για την απώλεια του εισοδήματος τους και να προστατευθεί η μελλοντική καστανοπαραγωγή από αντίστοιχες ασθένειες.


Οι Βουλευτές

Δελής Γιάννης

Στολτίδης Λεωνίδας

Τ.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ του Κ.Κ.Ε.