Οι ατομικές επιχειρήσεις που έκλεισαν από σήμερα με κρατική εντολή μπορούν να συμμετάσχουν στην κρατική χρηματοδότηση ανεξαρτήτως πτώσης τζίρου τους και θα λάβουν κατ’ ελάχιστον 2.000 ευρώ. Από το ποσό αυτό θα επιστραφεί μόνο το 50% και συγκεκριμένα 1.000 ευρώ σε έντοκες δόσεις από το 2022 και μετά.

Επαγγελματίες

Εκτός αποζημίωσης ειδικού σκοπού και εντός της επιστρεπτέας προκαταβολής 4 και 5 είναι εκατοντάδες χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις πρόσφατες ανακοινώσεις της κυβέρνησης.

Οσες ατομικές επιχειρήσεις κλείσουν από σήμερα με κρατική εντολή μπορούν να συμμετάσχουν στην κρατική χρηματοδότηση ανεξαρτήτως πτώσης τζίρου τους και θα λάβουν κατ’ ελάχιστον 2.000 ευρώ. Από το ποσό αυτό θα επιστραφεί μόνο το 50% και συγκεκριμένα 1.000 ευρώ σε έντοκες δόσεις από το 2022 και μετά.  

Για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις που κλείνουν με κρατική εντολή (εκτός δηλαδή των ατομικών επιχειρήσεων), ισχύει ο μαθηματικός τύπος, με κατώτατο όριο τις 2.000 ευρώ και πτώση τζίρου για το διάστημα Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου κατά 20% σε σύγκριση με τον τζίρο της αντίστοιχης περιόδου του 2019, και θα χορηγηθεί εντός του τρέχοντος μήνα.

Δικαίωμα συμμετοχής, εκτός από αυτές που έχουν κλείσει με κρατική εντολή, έχουν όλες οι ατομικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως εάν απασχολούν εργαζομένους ή έχουν ταμειακή μηχανή, υπό την προϋπόθεση ότι παρουσιάζουν μείωση τζίρου 20% και έχουν ελάχιστο τζίρο αναφοράς 300 ευρώ. Οι ατομικές επιχειρήσεις χωρίς εργαζομένους θα λάβουν σταθερό ποσό 1.000 ευρώ στην επιστρεπτέα προκαταβολή 4 και έως 1.000 ευρώ στην επιστρεπτέα προκαταβολή 5, λαμβάνοντας υπόψη τον μαθηματικό τύπο. Για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις ισχύει ο μαθηματικός τύπος, με κατώτατο όριο τα 1.000 ευρώ.

Συνολικά, το ποσό που θα διαθέσει η κυβέρνηση για τις δύο επιστρεπτέες προκαταβολές ανέρχεται σε 1,7 δισ. ευρώ, ενώ όπως όλα δείχνουν το μέτρο θα συνεχισθεί και το νέο έτος, με επιστρεπτέα προκαταβολή 6.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις τις επόμενες ημέρες θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για τη χορήγηση της επιστρεπτέας προκαταβολής 4 στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myBusinessSupport, η οποία αποτελεί εφαρμογή του ΟΠΣ TAXISnet της ΑΑΔΕ (https://www.aade.gr/mybusinesssupport).  Η επιχείρηση πιστοποιεί την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων και συναινεί στην επεξεργασία των διαθέσιμων στοιχείων της ΑΑΔΕ, καθώς και των υποβαλλόμενων στοιχείων, προς τον σκοπό προσδιορισμού του τελικού ύψους ενίσχυσης.

Κάθε επιχείρηση ενημερώνεται ψηφιακά από την ΑΑΔΕ αναφορικά με την έγκριση ή απόρριψη της αίτησής της. Δύναται να υποβάλει στην πλατφόρμα myBusinessSupport αίτημα επανεξέτασης εντός πέντε εργάσιμων ημερών.  Το ποσό της ενίσχυσης καταβάλλεται εφάπαξ στον τραπεζικό λογαριασμό ΙΒΑΝ της δικαιούχου επιχείρησης, που δηλώνεται στην «Προσωποποιημένη πληροφόρηση» του TAXISnet της ΑΑΔΕ.

Σημειώνεται ότι το ποσό της ενίσχυσης επιβαρύνεται με επιτόκιο 0,83%, ενώ για το χρονικό διάστημα έως την 31η Δεκεμβρίου 2021 παρέχεται άτοκη περίοδος χάριτος. Μετά, το ποσό επιστρέφεται σε 40 ισόποσες τοκοχρεολυτικές μηνιαίες δόσεις. Η οφειλή θα εμφανίζεται, με τις τυχόν λοιπές οφειλές της επιχείρησης, στον διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ www.aade.gr στην επιλογή «myTAXISNet / ο λογαριασμός μου / Προσωποποιημένη πληροφόρηση/ Στοιχεία οφειλών εκτός ρύθμισης και πληρωμή». 

Η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει έως το τέλος Ιανουαρίου 2021 τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε κατά την 1η Αυγούστου 2020, βάσει των στοιχείων του συστήματος «Εργάνη». Ο έλεγχος θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος «Εργάνη» και θα αφορά τον μέσο όρο του αριθμού των εργαζομένων κατά το διάστημα αυτό.

kathimerini.gr