Αυτοψία της Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας στις εργασίες αποκατάστασης της στέγης του Ι.Ν.Αγίου Γεωργίου Κολινδρού

Κοινωνία Πολιτική Πολιτισμός

Σοφία Μαυρίδου, Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας:

« Στηρίζουμε τη Μητρόπολή μας,  με ένα έργο που θα συμβάλει στην προστασία του μνημείου και θα ενισχύσει τις στοχευμένες  ενέργειες της ΠΚΜ-Π.Ε.Πιερίας για την προαγωγή του πολιτιστικού και θρησκευτικού τουρισμού»

Επίβλεψη στις τεχνικές παρεμβάσεις αποκατάστασης της στέγης του Ι.Ν.Αγίου Γεωργίου Κολινδρού, πραγματοποίησε η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας, κ. Σοφία Μαυρίδου.

Οι εργασίες εντάσσονται στο έργο «Συντήρηση και αποκατάσταση της στέγης του Ι.Ν.Αγίου Γεωργίου Κολινδρού Πιερίας» με υποέργο το «Ενίσχυση και ανακεράμωση στέγης Ιερού Ναού Αγ. Γεωργίου Κολινδρού».

Η  Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας , ενέταξε στο  Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών, το εν λόγω έργο –προϋπολογισμού μελέτης 30.000 ευρώ-με  αντικείμενο την επικεράμωση της στέγης και της κόγχης του ιερού με βυζαντινά κεραμίδια.

Οι παρεμβάσεις, που προβλέπονται, αφορούν, τοποθέτηση κεραμιδιών βυζαντινού τύπου, κολυμβητά, στην κόγχη του ιερού και τοποθέτηση, εν ξηρώ, των κεραμιδιών στα λοιπά τμήματα της στέγης, ενώ θα χρησιμοποιηθεί ο ίδιος τύπος κεραμιδιών βυζαντινού τύπου, φυσικής απόχρωσης σε ολόκληρο το ναό και στα δύο επίπεδα της  βόρειας μεταγενέστερης προσθήκης.