Στην Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας εντάχθηκε η ΠΙΤΣΙΑΣ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε

Επαγγελματίες Κοινωνία Οικονομία

Στην  Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας (ΕΣΕ)  εντάχθηκε η  ΠΙΤΣΙΑΣ Α.Ε., με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης.

Η ΠΙΤΣΙΑΣ Α.Ε , με έδρα στην  Κατερίνη και ένα δίκτυο 37 καταστημάτων σε 7 νομούς, έχει εκπληρώσει τους στόχους που προϋποθέτουν την ένταξή της, η οποία επικυρώθηκε στην πρόσφατη συνεδρίαση της 10ης Ιουλίου του Δ.Σ.  της ΕΣΕ.

Η Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας  βρίσκεται σε σταθερή τροχιά ανάπτυξης, προωθώντας περαιτέρω την ανάπτυξή της σε θεσμικό και συλλογικό επίπεδο, αλλά και τις αξίες της, που είναι η προαγωγή του λιανεμπορίου και χονδρεμπορίου τροφίμων και καταναλωτικών αγαθών, η υποστήριξη των μελών της και η συμβολή στην ελληνική οικονομία.

Ο Γενικός Διευθυντής της ΕΣΕ, κ. Απόστολος Πεταλάς, δήλωσε: «Η Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας επιθυμεί τη συνεχή διεύρυνσή της με νέα μέλη, έτσι ώστε να αναπτύσσεται και να βελτιώνει τη σύνθεσή της, προωθώντας τους στόχους της από περισσότερα σημεία και με μεγαλύτερη δυναμική – την ανώτερη ποιότητα προϊόντων, τη βελτίωση των υπηρεσιών, την άρτια συνεργασία με τις αρχές και τους θεσμικούς φορείς και, φυσικά, την υγιή επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και τον υγιή ανταγωνισμό, που αποτελούν και τον πυρήνα της ελληνικής οικονομίας και της ανάπτυξης».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΠΙΤΣΙΑΣ Α.Ε. κ.  Κωνσταντίνος Πίτσιας, ανέφερε σχετικά :

«Στόχος της  Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος είναι να προωθεί και να προστατεύει τις θέσεις του κλάδου μας, αλλά πρωτίστως να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για υγιή και  ελεύθερο ανταγωνισμό προς όφελος των καταναλωτών, επικυρώνοντας τη σχέση εμπιστοσύνης που έχουμε αναπτύξει με τους πελάτες μας.  Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος για την ένταξη της ΠΙΤΣΙΑΣ ΑΕ στην Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος.»