Τη στιγμή της πανδημίας η Ν.Δ κάνει μικροκομματική πολιτική στηρίζοντας συγκεκριμένους επιχειρηματίες Ερώτηση της βουλεύτριας ΣΥΡΙΖΑ Πιερίας Ε. Σκούφα- Συνυπογράφουν 50 βουλευτές

Οικονομία Πολιτική

Μια πολύ σοβαρή κατηγορία κατά της Κυβέρνησης, με τη μορφή «Ερώτησης & Αίτησης Κατάθεσης Εγγράφων» κατέθεσε σήμερα (02.04.2020) η Βουλεύτρια Πιερίας κ. Ελισσάβετ (Μπέττυ) Σκούφα (ΣΥΡΙΖΑ) ενώπιoν της Βουλής των Ελλήνων, την οποία συνυπογράφουν επίσης ο τομεάρχης υγείας Αντρέας Ξανθός, ο τομεάρχης οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος και ο αναπληρωτής τομεάρχης Εσωτερικών Παύλος Πολάκης και 47 επιπλέον Βουλεύτριες και Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, απευθυνόμενη προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Υγείας.

? Μικροκομματική πολιτική με επιλεκτική στήριξη σε συγκεκριμένους επιχειρηματίες

Σύμφωνα με τη βουλεύτρια Πιερίας οι υπουργοί Οικονομικών και Υγείας έχουν υπερβεί την εξουσιοδότηση που τους παρέσχε η ίδια η Κυβέρνησή τους και αντί να ασκούν κοινωνική μέριμνα την στιγμή της πανδημίας, εκείνοι ασκούν μικροκομματική πολιτική στηρίζοντας επιλεκτικά και δυσανάλογα συγκεκριμένους επιχειρηματίες, ενώ αντίθετα, Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου τους έχει αφήσει πολύ στενά νομικά όρια και δημοσιονομικά ελεγχόμενα περιθώρια εντός των οποίων τους επιτρέπεται να εκδίδουν κοινές υπουργικές αποφάσεις (τις λεγόμενες ΚΥΑ).

? Οικονομικές ατασθαλίες «επ’ ευκαιρία» των μέτρων προστασίας

Τεκμηριώνοντας τα όσα επιρρίπτει στους δυο υπουργούς η κα Σκούφα και οι υπόλοιποι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, κάνουν λόγο για οικονομικές ατασθαλίες, με την ευκαιρία των μέτρων για την αποτροπή μετάδοσης και την καταπολέμηση του κορωνοϊού (COVID-19). Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν οι βουλευτές στην ερώτησή τους, στις 11.03.2020 υπεγράφη η Κοινή Υπουργική Απόφαση «Υλοποίηση μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού», η οποία είναι ακυρώσιμη ενώπιον του ΣτΕ, επειδή η εξουσιοδοτική διάταξη ορίζει ότι με την ΚΥΑ, «διατάσσεται» η αναγκαστική διάθεση στο δημόσιο κλινών ιδιωτικών θεραπευτηρίων και κλινικών και καθορίζεται ο τρόπος αποζημίωσης χρήσης και όχι πλήρους αμοιβής των αναγκαστικά διατιθεμένων προς χρήση για τη δημόσια υγεία υλικών ή και εγκαταστάσεων. Πρόκειται δηλαδή για μια τελείως εξαιρετική κατάσταση, η οποία επιβάλλει την επιλογή της οικονομικότερης λύσης, εν προκειμένω της τιμής κόστους.

Συνεπώς η ΚΥΑ έπρεπε να προβλέπει ένα νέο τρόπο υπολογισμού ή εκτίμησης του κόστους λειτουργίας των ιδιωτικών Μονάδων Εντατικής Θεραπείας σε συνθήκες υγειονομικής κρίσης και όχι βεβαίως να παραπέμπει στο τιμολόγιο του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας, που προβλέφθηκε για κανονικές συνθήκες και για αυτό εκεί περιέχει βεβαίως και εύλογο κέρδος για τα ιδιωτικά θεραπευτήρια και τις κλινικές.

? «Μοιράζουν χρήματα σα να είναι δικά τους»

«Τίποτε από τα παραπάνω δεν τήρησαν οι δύο υπουργοί, αλλά ξέφυγαν ακόμη περισσότερο και μοιράζουν χρήματα σα να είναι δικά τους, ορίζοντας ως τιμή ημερησίας αποζημίωσης ΜΕΘ το ημερήσιο νοσήλιο του ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ, και μάλιστα διπλασιαζόμενο, ημερήσιο νοσήλιο δηλαδή που ισχύει μόνο για τη νοσηλεία πολιτών  κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολιτών τρίτων χωρών, μη μονίμων κατοίκων της χώρας μας.

Επειδή στις σημερινές συνθήκες, αποζημίωση είναι αυτό που λέει η λέξη, κάλυψη δηλαδή της ζημίας και δεν περιέχει την έννοια του κέρδους, θα έπρεπε οι υπουργοί να επιλέξουν να αποζημιώσουν τις ιδιωτικές κλινικές για την λειτουργία τους σε τιμή που καλύπτει το απολύτως αναγκαίο κόστος λειτουργίας τους και βεβαίως εξασφαλίζει τις θέσεις εργασίας σε αυτές.

Με βάση τα παραπάνω, οι βουλευτές α) ερωτούν τους δύο υπουργούς:

● Για ποιο λόγο διαθέτουν δημόσιο χρήμα για την αντιμετώπιση πανδημίας που εξανεμίζει τα κρατικά οικονομικά, σε τιμές «καιρού ειρήνης» αντί αποζημίωσης κόστους λειτουργίας των ιδιωτικών κλινικών για τη νοσηλεία ασθενών με COVID-19;

● Με ποια οικονομικά στοιχεία εκτιμήθηκε ότι η κάλυψη της ζημίας των ιδιωτικών κλινικών πρέπει να ανέλθει και μάλιστα στο διπλάσιο του ημερησίου νοσηλίου της παρ. 8 του άρθρου 21 του ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ, που προβλέπεται κατ’ εξαίρεση για τη νοσηλεία πολιτών των κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των τρίτων χωρών, μη μονίμων κατοίκων Ελλάδος;

● Ποιες διαπραγματεύσεις μεσολάβησαν και με ποιους φορείς ή έστω διευθυντές ιδιωτικών κλινικών;

Και β) ζητούν από τους δύο υπουργούς να καταθέσουν στη Βουλή, όλα τα έγγραφα και τα οικονομικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει η ανάγκη αντιστοίχισης της «αποζημίωσης» ΜΕΘ των ιδιωτικών θεραπευτηρίων και κλινικών με το διπλάσιο του ημερησίου νοσηλίου της παρ. 8 του άρθρου 21 του ΕΚΠΥ.

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ


ΠΡΟΣ: τους κ.κ. Υπουργούς
Οικονομικών
Υγείας

ΘΕΜΑ: Οικονομικές ατασθαλίες με την ευκαιρία των μέτρων για την αποτροπή μετάδοσης και την καταπολέμηση του κορωνοϊού (COVID-19)


Στο πλαίσιο των κατεπειγόντων μέτρων της Κυβέρνησής σας για την αποφυγή και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού (COVID-19), σύμφωνα με το Άρθρο τέταρτο «Ζητήματα αναγκαστικής διάθεσης χώρων» της από 25.02.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), ΦΕΚ Α’42/2020, «δύναται να διατάσσεται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, η αναγκαστική διάθεση στο δημόσιο για κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας, κλινών ιδιωτικών θεραπευτηρίων και κλινικών, κλινών Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ)». Επίσης, με το τελευταίο εδάφιο του ίδιου άρθρου, προβλέπεται ότι «Με την ανωτέρω απόφαση ορίζονται ….., ο τρόπος αποζημίωσης των αναγκαστικά διατιθέμενων προς χρήση για τη δημόσια υγεία υλικών ή και εγκαταστάσεων, ………….»

Στην ανωτέρω βάση, Εσείς ως συναρμόδιοι Υπουργοί, εκδώσατε την από 11.03.2020 ΚΥΑ Αριθ. οικ. 1542 «Υλοποίηση μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (ΦΕΚ Β’848/2020), η οποία δυστυχώς είναι ακυρώσιμη, καθόσον κινείται εκτός του πλαισίου της δικής σας, ανωτέρω, πολύ συγκεκριμένης νομοθετικής εξουσιοδότησης (ΠΝΠ της 25.02.2020 ΦΕΚ Α’42), αλλά και αντίθετα προς τις αρχές της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας που διέπουν τις δημόσιες δαπάνες. Συγκεκριμένα:

1. Η εξουσιοδοτική διάταξη ορίζει ότι με την ΚΥΑ σας, δύναται να «διατάσσεται», η αναγκαστική διάθεση στο δημόσιο κλινών ιδιωτικών θεραπευτηρίων και κλινικών, κλινών ΜΕΘ και όχι η διάθεσή τους να τελεί υπό την προηγούμενη αποδοχή του περιστατικού από την ιδιωτική κλινική, όπως δυστυχώς επιλέξατε Εσείς να αναγράφεται στην παρ. 1 του Άρθρου 2 της ανωτέρω ΚΥΑ σας (Αριθ. οικ. 1542/11.03.2020, ΦΕΚ Β’848/2020).
2. Επίσης η αυτή εξουσιοδοτική διάταξη ορίζει ότι με την ΚΥΑ σας, ορίζεται «ο τρόπος αποζημίωσης των αναγκαστικά διατιθεμένων προς χρήση για τη δημόσια υγεία υλικών ή και εγκαταστάσεων…». Γίνεται δηλαδή σαφής μνεία των εξαιρετικών καταστάσεων για τις οποίες «επιβάλλεται» («… των αναγκαστικά́ διατιθεμένων…») η δημόσια χρήση υλικών και εγκαταστάσεων. Πρόκειται για μια τελείως εξαιρετική, υποχρεωτική σύμπραξη ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, η οποία δεν υπόκειται στις οικονομικές ρυθμίσεις μιας κανονικής διάθεσης αγαθών μεταξύ ελεύθερα συμβαλλομένων, αλλά επιβάλλεται από την εξαιρετικά επείγουσα δημόσια ανάγκη, που υπαγορεύεται από τη συνταγματική υποχρέωση της πολιτείας να προστατεύει το αγαθό της δημόσιας υγείας (άρθρο 21 παρ. 3 Συντάγματος). Όλα αυτά, εντός ενός ιδιαίτερα επιβαρυμένου οικονομικού τοπίου, όπου καταρρέουν κάθε ημέρα τομείς της εμπορικής ζωής, διακινδυνεύεται συνάμα έτερο συνταγματικά προστατευόμενο αγαθό, αυτό της εργασίας (άρθρο 22 παρ. 1 Συντάγματος) και άρα επιβάλλεται η επιλογή της οικονομικότερης λύσης από την απλή λογική, από την προνοητικότητα του οικονομικού διαχειριστή, αλλά κυρίως από τις αρχές της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας που διέπουν τις δημόσιες δαπάνες.
3. Επίσης η αυτή εξουσιοδοτική διάταξη ορίζει ότι με την ΚΥΑ σας, ορίζεται «ο τρόπος αποζημίωσης» και όχι ο τρόπος της αμοιβής των ιδιωτικών θεραπευτηρίων και κλινικών. Δηλαδή η ΚΥΑ σας έπρεπε να προβλέπει ένα νέο τρόπο υπολογισμού ή εκτίμησης του κόστους λειτουργίας των ιδιωτικών Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και όχι βεβαίως να παραπέμπει στο τιμολόγιο του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ, ΦΕΚ Β’4898/2018) του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), που προβλέφθηκε για κανονικές συνθήκες και για αυτό εκεί περιέχει βεβαίως και το κέρδος για τα ιδιωτικά θεραπευτήρια και τις κλινικές.
4. Περαιτέρω, μετά την ανωτέρω ανάλυση που οφείλουμε στα πλαίσια του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου που Σας ασκούμε, είναι εντελώς εκτός των παρόντων, εξαιρετικά δυσοίωνων κρατικών οικονομικών μας, η άστοχη πολιτική σας επιλογή να προβλέψετε στην ανωτέρω ακυρώσιμή Σας ΚΥΑ, ως τιμή́ ημερησίας αποζημίωσης ΜΕΘ το ημερήσιο νοσήλιο της παρ. 8 του άρθρου 21 του ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ, και μάλιστα διπλασιαζόμενο, με τον συντελεστή́ μισθολογικού́ κόστους 2,09 όπως κατ’ εξαίρεση προβλέπεται στην υπ’ αριθ. Υ4α/οικ.105494 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’3096/2012) μόνο για τη νοσηλεία πολιτών των κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των τρίτων χωρών, μη μονίμων κατοίκων Ελλάδος.

Επειδή με την 11.03.2020 ΚΥΑ Αριθ. οικ. 1542 «Υλοποίηση μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (ΦΕΚ Β’848/2020) αλλοιώσατε τις επιταγές της εξουσιοδοτικής σας διάταξης και κινηθήκατε εκτός νόμου.

Επειδή είναι σωστή στη λογική της η εξαγγελία της Κυβέρνησής σας ότι «στηρίζουμε τις επιχειρήσεις, ώστε να διατηρήσουμε τις θέσεις εργασίας», αλλά ο τρόπος που το πράττετε, ξεγυμνώνει την πολιτική σας: δεν στηρίζετε απλώς κάποιες επιχειρήσεις, αλλά παρέχετε επιλεκτικά, εν προκειμένω στις ιδιωτικές κλινικές περιθώριο κέρδους, ενώ διανύουμε νέα οικονομική κρίση, όπου πάρα πολλές, ήδη εντελώς κλειστές επιχειρήσεις είναι άδηλο αν θα ξαναλειτουργήσουν ποτέ, δεδομένου ότι είτε το εμπόρευμά τους μπορεί να έχει λήξει, είτε οι υποχρεώσεις τους να τις έχουν χρεωκοπήσει.

Επειδή στα νοσήλια που επιθυμείτε να καταβάλετε στις ιδιωτικές κλινικές περιλαμβάνεται και κέρδος για αυτές και άρα παραπλανητικά ονοματίζετε το άρθρο 2 της ΚΥΑ Αριθ. οικ. 1542/11.03.2020 (ΦΕΚ Β’848/2020) ως «Διαδικασία αποζημίωσης» αντί του ορθού «Διαδικασία αμοιβής».

Επειδή δεν αγνοείτε την έννοια της «επίταξης», αντίθετα έχετε προβλέψει μια ελαφρά εκδοχή της στο άρθρο έκτο της από 14.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ), ΦΕΚ Α’64/2020, καθώς και τη δυνατότητα αποζημίωσης χρήσης του προς επίταξη εξοπλισμού και για την εύλογη αποζημίωση των δικαιούχων ως προς τον αναλώσιμο εξοπλισμό, άρα αναγνωρίζετε σαφώς ότι στις εξαιρετικές συνθήκες αποζημιώνονται οι ιδιώτες με ιδιαίτερο τρόπο και με εύλογες αλλά όχι πλήρεις αποζημιώσεις. Μάλιστα, αν και επί επίταξης δεν προβλέπεται αποζημίωση από το Σύνταγμα, η νομοθεσία (ν. 4442/1929, ΦΕΚ Α’339/2929, όπως ισχύει) προβλέπει αποζημίωση που καλύπτει όμως μόνο τη θετική ζημία, που μιλώντας με νομικούς όρους, είναι η μείωση της υπάρχουσας περιουσίας και όχι το διαφυγόν κέρδος.

Επειδή η αποζημίωση μπορεί να είναι ακριβώς αυτό που λέει η λέξη, κάλυψη της ζημίας και δεν περιέχει την έννοια του κέρδους, συνεπώς θα μπορούσε η Κυβέρνησή σας να επιλέξει να αποζημιώνει τις ιδιωτικές κλινικές για την λειτουργία τους σε τιμή που καλύπτει το απολύτως αναγκαίο κόστος λειτουργίας τους και βεβαίως εξασφαλίζει τις θέσεις εργασίας σε αυτές.

Επειδή σύμφωνα με την Αρχή της Δημοσιότητας του κρατικού προϋπολογισμού, ο έλεγχος και η κριτική επί των δημοσίων δαπανών εξασφαλίζουν τη διαφάνεια της διαχείρισης του δημοσίου χρήματος και είναι απαραίτητα για την υγιή λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών.

Επειδή κατά τα ανωτέρω, είναι πολύ στενά και ελεγχόμενα τα δημοσιονομικά περιθώρια εντός των οποίων σας επιτρέπεται να νομοθετείτε, άρα και να ασκείτε μικροκομματική πολιτική, ενώ αυτή την ιερή στιγμή υποχρεούστε να ασκείτε μέριμνα.


Με βάση τα παραπάνω,

Α. Ερωτώνται οι συναρμόδιοι κ.κ. Υπουργοί:

1. Ποιος ο δικαιολογητικός λόγος της πολιτικής σας απόφασης να διαθέσετε δημόσιο χρήμα, για την αντιμετώπιση πανδημίας που εξανεμίζει τα κρατικά οικονομικά, σε τιμές «καιρού ειρήνης»;
2. Δεδομένης της αγνώστου έκτασης και διάρκειας οικονομικής αιμορραγίας του κράτους μας, με ποιο τρόπο δικαιολογείτε τις αμοιβές αντί αποζημίωσης κόστους λειτουργίας των ιδιωτικών κλινικών για τη νοσηλεία ασθενών με COVID-19;
3. Ακόμη χειρότερα, με βάση ποια οικονομικά στοιχεία εκτιμήθηκε ότι η κάλυψη της ζημίας των ιδιωτικών κλινικών πρέπει να ανέλθει στο διπλάσιο μάλιστα του ημερησίου νοσηλίου της παρ. 8 του άρθρου 21 του ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ, που προβλέπεται κατ’ εξαίρεση για τη νοσηλεία πολιτών των κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των τρίτων χωρών, μη μονίμων κατοίκων Ελλάδος;
4. Ποιες διαπραγματεύσεις μεσολάβησαν και με ποιους φορείς ή έστω διευθυντές ιδιωτικών κλινικών;
5. Τι σκοπεύετε να πράξετε για την κατά τα ανωτέρω διόρθωση της ΚΥΑ Αριθ. οικ. 1542/11.03.2020, ΦΕΚ Β’848/2020);

Β. Ζητούμε να κατατεθούν στη Βουλή:

Αναλυτικά τα επιμέρους έγγραφα και οικονομικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει η ανάγκη αντιστοίχισης της «αποζημίωσης» ΜΕΘ των ιδιωτικών θεραπευτηρίων και κλινικών με το ημερήσιο νοσήλιο της παρ. 8 του άρθρου 21 του ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ διπλασιαζόμενο με τον συντελεστή́ μισθολογικού́ κόστους 2,09 όπως κατ’ εξαίρεση προβλέπεται στην υπ’ αριθ. Υ4α/οικ.105494 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’3096/2012).

Οι Ερωτώντες και Αιτούντες Βουλευτές

Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ)

Ξανθός Ανδρέας

Τσακαλώτος Ευκλείδης

Πολάκης Παύλος

Αβραμάκης Ελευθέριος

Αγαθοπούλου Ειρήνη-Ελένη

Αθανασίου Αθανάσιος (Νάσος)

Αλεξιάδης Τρύφων

Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)

Αυλωνίτης Αλέξανδρος – Χρήστος

Βαρδάκης Σωκράτης

Γιαννούλης Χρήστος

Γκαρά Αναστασία (Νατάσα)

Γκιόλας Ιωάννης

Δραγασάκης Ιωάννης

Δρίτσας Θεόδωρος

Ελευθεριάδου Σουλτάνα

Ζεϊμπέκ Χουσεϊν

Ηγουμενίδης Νικόλαος

Θραψανιώτης Εμμανουήλ

Καρασαρλίδου Ευφροσύνη (Φρόσω)

Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)

Κατρούγκαλος Γεώργιος

Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)

Λάππας Σπυρίδωνας

Μάλαμα Κυριακή

Μαμουλάκης Χαράλαμπος

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μουζάλας Ιωάννης

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Μπουρνούς Ιωάννης

Νοτοπούλου Αικατερίνη (Κατερίνα)

Ξενογιαννακοπούλου Μαρία – Ελίζα (Μαριλίζα)

Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης)

Παπανάτσιου Αικατερίνη

Πούλου Παναγιού (Γιώτα)

Ραγκούσης Ιωάννης

Σαντορινιός Νεκτάριος

Σαρακιώτης Ιωάννης

Σκουρλέτης Παναγιώτης (Πάνος)

Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)

Τελιγιορίδου Ολυμπία

Τζάκρη Θεοδώρα

Τζούφη Μερόπη

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος (Αλέκος)

Φάμελλος Σωκράτης

Φίλης Νικόλαος

Φωτίου Θεανώ

Χαρίτσης Αλέξανδρος (Αλέξης)

Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης

Χρηστίδου Ραλλία