Εγγραφές στη ΣΑΕΚ του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης

Κοινωνία Υγεία
 1.  «ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ». 
 2. «ΔΙΑΣΩΣΤΗΣ – ΠΛΗΡΩΜΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ»

 Στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης, θα λειτουργήσουν για το εκπαιδευτικό έτος 2024-2025οι ειδικότητες:

 1. «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας», Α΄ και Γ΄ Χειμερινό Εξάμηνο
 • «Διασώστης – Πλήρωμα ασθενοφόρου», Α΄ Χειμερινό Εξάμηνο, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση με αριθ. πρωτ. Γ6α/ΓΠ 21609 8/5/2023 (ΦΕΚ 3027 B΄) και με την απόφαση Γ6α/Γ.Π. 18290 (ΦΕΚ: 2591/1-5-2024 τεύχος Β΄).

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ  ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ Σ.Α.Ε.Κ. :

Α΄ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ: ME ΑΙΤΗΣΕΙΣ προς τη ΣΑΕΚ

Αφορά σε ενήλικες  ενδιαφερόμενους χωρίς όριο ηλικίας. Ειδικότερα:

Δυνατότητα εγγραφής στο Α΄ Χειμερινό Εξάμηνο έχουν οι: 

 • απόφοιτοι Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ)
 • Β΄ Κύκλου ΤΕΕ
 • Απόφοιτοι  ΕΠΑΛ

Β΄ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ: ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ

Όλοι οι απόφοιτοι των Λυκείων που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές εξετάσεις, μπορούν να επιλέξουν τις παραπάνω ειδικότητες της ΣΑΕΚ  Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης, και μέσω του παράλληλου μηχανογραφικού.

Οι προβλεπόμενες θέσεις μέσω του παράλληλου μηχανογραφικού είναι:

 • «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας»: 25 θέσεις
 • «Διασώστης – Πλήρωμα ασθενοφόρου»: 25 θέσεις

Δυνατότητα κατάταξης στο Γ΄ Χειμερινό Εξάμηνο έχουν οι:

 • πτυχιούχοι  ΕΠΑΛ, νοσηλευτικής ειδικότητας καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων
 • Β΄ Κύκλου ΤΕΕ  συναφούς ειδικότητας

Κάτοχοι ΒΕΚ των ΔΙΕΚ (ΣΑΕΚ) και του μεταλυκειακού έτους-Τάξη μαθητείας.

Έναρξη ημερομηνίας αιτήσεων  εγγραφών 19 Αυγούστου – 15 Σεπτεμβρίου.

Διευκρινίζεται ότι, υποψήφιοι που συμπλήρωσαν το παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο αλλά δεν πέτυχαν την εισαγωγή τους σε τμήμα Σ.Α.Ε.Κ., διατηρούν το δικαίωμα συμμετοχής στην Β΄ δυνατότητα  υποβολής αιτήσεων, επιλογής και εγγραφών καταρτιζομένων Σ.Α.Ε.Κ., κατά την περίοδο του Αυγούστου – Σεπτεμβρίου.

Η φοίτηση είναι ΔΩΡΕΑΝ και γίνεται κατά τις πρωινές ώρες στη ΣΑΕΚ που στεγάζεται στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις του Παλαιού Νοσοκομείου.

      Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία της Σχολής:

 • καθημερινάέωςτις 10 Ιουλίου,
 • Τετάρτη στις ημ/νιες 24/7 και 7/8
 • από 19 Αυγούστου – 15 Σεπτεμβρίου,

από τις  08:00πμ.-14:00μ.μ,  οδός Παλαιού Νοσοκομείου 1, πρώην κτίριο Αιμοδοσίας και στο  τηλέφωνο της ΣΑΕΚ  23510 74710.

E-mail: gramatiasaek@gmail.com

http://dimosioiekkaterini.blogspot.com

https://www.gnkaterini.gr/loipes-ypiresies/d-i-e-k-g-n-katerinis

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

1. Αίτηση εγγραφής από τη ΣΑΕΚ.

2. Πρωτότυπος τίτλος σποδών (απολυτήριο ή πτυχίο) ή αποδεικτικό τίτλου σπουδών στο οποίο θα αναγράφεται ο τελικός βαθμός αποφοίτησης, είτε  οποιοδήποτε άλλο  έγγραφο προβλέπεται από την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία.

3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο.Σε περίπτωση έλλειψης  αυτών θα προσκομίζεται Πιστοποιητικό Δήμου.

4. Βεβαίωση ΑΜΚΑ

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής  κατάστασης.

6. Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας ,στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία  που τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος σε συγκεκριμένο επάγγελμα και ειδικότητα σχετική με την ειδικότητα που επιθυμεί να καταρτιστεί, ή βεβαίωση (Δ.Ο.Υ.) στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο.

7. Για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός Ε.Ε. εντός Ε.Ε. και  ομογενών  απαιτείται η κατάθεση διαβατηρίου ή ταυτότητας ομογενών  καθώς και της άδειας παραμονής για  τους υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε.  Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από  ελληνικό Λύκειο ή ΣΕΚ απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου πρωτότυπου τίτλου σπουδών, επίσημης μετάφρασης αυτού καθώς και της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από δημόσια ελληνική υπηρεσία,  και αποδεδειγμένη γνώση(πιστοποιητικό γλωσσομάθειας) της Ελληνικής    Γλώσσας  σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.    

  O Διοικητής
   
  Γεώργιος Χατζηγεωργίου