Έκτακτη σύσκεψη στο Επιµελητήριο Πιερίας την Κυριακή 14/6/2020 και ώρα 11:00 για την αντιµετώπιση της εγκατάστασης προσφύγων και µεταναστών στην Παραλία Κατερίνης

Κοινωνία Πολιτική

Με τις πληγές σε βάρος του Τουρισµού και της Οικονοµίας του τόπου µας, λόγω της πανδηµίας COVID
19, ακόµη ανοιχτές και µε τη συνοχή της κοινωνίας να απειλείται σοβαρότατα, λόγω της επικείµενης
βαθειάς ύφεσης και της αύξησης της ανεργίας, κάποιοι µε τις ενέργειές τους θέτουν σε κίνδυνο και την
τελευταία ελπίδα της οικονοµικής µας επιβίωσης, τον ΤΟΥΡΙΣΜΟ.
Συγκεκριµένα, παρατηρήθηκε ότι το τελευταίο διάστηµα εγκαταστάθηκαν πρόσφυγες και µετανάστες στο
∆.∆. Παραλίας, την ώρα µάλιστα που οι επαγγελµατίες ολόκληρου του Νοµού αγωνίζονται να
περισώσουν ό,τι είναι δυνατόν να σωθεί από τη φετινή τουριστική περίοδο.
Η εµπειρία των νησιών και κάθε τουριστικού προορισµού, που αναγκάστηκε να φιλοξενήσει πρόσφυγες
και παράνοµους µετανάστες, είναι τραγική σε ό,τι αφορά, τουλάχιστον, στην καταστροφή του τουριστικού
τους προϊόντος και στις οικονοµικές ζηµίες που, κατά συνέπεια, υπέστησαν.
Χωρίς να κάνουµε εκπτώσεις στα ανθρωπιστικά µας ιδεώδη, επιζητούµε εναγωνίως µια βιώσιµη λύση, η
οποία θα διασφαλίζει την αξιοπρεπή φιλοξενία αυτών των ανθρώπων σε χώρους εκτός των τουριστικών
περιοχών, έτσι ώστε να µην ακυρωθεί η τεράστια προσπάθειά µας για την οµαλή επανεκκίνηση της
Οικονοµίας µας.
Για τον λόγο αυτόν, η παρουσία σας στο Επιµελητήριο Πιερίας, την Κυριακή 14-6-2020 και ώρα 11:00
κρίνεται απαραίτητη, προκειµένου να βρεθεί η άριστη λύση τόσο για την τοπική µας οικονοµία, όσο και
για τη φιλοξενία αυτών που την έχουν ανάγκη.
Με εκτίµηση,
Ο Πρόεδρος

Ηλίας Χατζηχριστοδούλου