Πληθωρισμός της απληστίας ή greedflation

Απόψεις

Είναι η συνεχής άνοδος των τιμών σε όλα τα υλικά και άϋλα αγαθά, καταναλωτικά, παραγωγικά  κ.τ.λ.

Η λειτουργία αυτή της οικονομίας φέρνει υπερκέρδη στις επιχειρήσεις που φτάνουν στο όριο της απληστίας.

Αυτό συμβαίνει εξαιτίας της αύξησης της ποσότητας του διαθεσίμου χρήματος (ανέλεγκτη έκδοση χρήματος με μη ορθολογιστική κατανομή). Η ενέργεια αυτή δημιουργεί τον «μονεταρισμό» και οφείλεται ξεκάθαρα στην άκρατη φιλελεύθερη οικονομική πολιτική, με  επίδραση στην συνεχή αύξηση των τιμών.

Η ανωμαλία που δημιουργεί στην αγορά, είναι πέρα και έξω από τους
«αναλογικούς» οικονομικούς κανόνες. Έτσι ο μηχανισμός αυτός  της οικονομίας λειτουργεί ανώμαλα και μη ορθολογιστικά

 Ο παραπάνω μηχανισμός στην αγορά δημιουργεί τα μονοπώλια και τα cartels. Όσο δε μικραίνει ο αριθμός αυτών, το μέγεθος και η ένταση αυτών έχει ισχυρότερη επίδραση στις κοινωνίες με τα επώδυνα αποτελέσματα στην ευρύτερη κοινωνία.

Κάποια παραδείγματα:

Παλαιοτέρα οι μεγάλες επιχειρήσεις των μονοπωλίων κατέστρεφαν προϊόντα ή εμπορεύματα (μόδας ή τεχνολογίας με σκοπό την μη διάθεση αυτών σε φθηνές τιμές και την υποτίμηση των υπερκερδών τους – με το αζημίωτο βέβαια). Οι αυτοκινητοβιομηχανίες την τελευταία δεκαετία  συνενώθηκαν  και σε λίγο θα μετρούνται στα δάκτυλα των χεριών μας. Οι τράπεζες γνωστό σε όλους μας τι  έχουν κάνει την τελευταία δεκαετία.

Όλα αυτά στα πλαίσια του  «ανταγωνισμού».

Η οικονομική αυτή λειτουργία της αγοράς δημιουργεί τεράστια αρρυθμία σε όλους τους μεταπρατικούς και παραγωγικούς  κλάδους, χωρίς να αγγίζει  τους ιδίους που την προξένησαν.

Η συνεχομένη ακρίβεια  πλήττει περισσότερο τις χώρες με επιχειρήσεις μικρού μεγέθους όπως η Ελλάδα. Γι’ αυτό η άκρατη φτώχεια στους εργαζόμενους, στους συνταξιούχους και στους αυτοαπασχολούμενους με τεράστια οικονομική ανισότητα στα νοικοκυριά (μείωση θέσεων εργασίας και υψηλά μεγέθη ανεργίας, έλλειμα κοινωνικού κράτους κ.τ.λ.). Γι’ αυτό τα μεγέθη της οικονομικής αρρυθμίας στην Ελλάδα είναι μεγαλύτερα.

Κατανοητό, νομίζω, σε όλους ότι το οικονομικό μοντέλο των χωρών της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην Ελλάδα. Δεν μπορεί η χώρα μας να εφαρμόσει οικονομικό μοντέλο φιλελεύθερης οικονομίας. Όσο δεν το καταλαβαίνουμε αυτό τόσο χειρότερο για εμάς.

Δυστυχώς η σημερινή κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη  αυτό δεν πρόκειται να το καταλάβει ποτέ, διότι η ιδεολογία της και το πρόγραμμα της είναι η «φιλελεύθερη οικονομία». Όσο οι κυβερνήσεις στην Ελλάδα θα εφαρμόζουν αυτό το ιδεολογικό μοντέλο διακυβέρνησης, τόσο οι  ανισότητες στο ελληνικό κοινωνικό γίγνεσθαι θα μεγαλώνουν.

Θυμίζω:

Κωνσταντίνος Καραμανλής: Σας ρίχνω στην θάλασσα και μάθετε να κολυμπάτε.

Ανδρέας Παπανδρέου: Η Ευρώπη των τριών ταχυτήτων και το διευθυντήριο.

ΓΚΟΥΝΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ