Το «Πολιτιστικό Καλεντάρι Πιερίας»  διαθέσιμο  στη χρήση των φορέων  και συλλόγων

Πολιτισμός

  Το χρήσιμο και σημαντικό ψηφιακό εργαλείο, το «Πολιτιστικό Καλεντάρι Πιερίας», το οποίο παρέχει τη δυνατότητα της πληροφόρησης των δρώμενων που υλοποιούν στην Πιερία οι πολιτιστικοί, τουριστικοί και παραγωγικοί φορείς του νομού, διατίθεται πλέον προς χρήση και αξιοποίηση, ανοικτό σε όλους.

  Το «Πολιτιστικό Καλεντάρι Πιερίας» στη σύγχρονη ψηφιακή του μορφή επινοήθηκε, παράχθηκε και δημιουργήθηκε από τον Πιερικό Οργανισμό Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (Π.Ο.Τ.Α.Π.) σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, ώστε να αποτελεί πλέον τον οδηγό προβολής, προώθησης και ανάδειξης των όσων σχεδιάζουν και προγραμματίζουν διαδραστικά οι θεσμοί του πολιτιστικού και τουριστικού προϊόντος.

 O Πιερικός Οργανισμός Toυριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (ΠΟΤΑΠ) διαβλέποντας τις εξελίξεις και την ευρύτατη ανάπτυξη της κοινωνίας της πληροφόρησης και με γνώμονα τον ορθό προγραμματισμό για την  αποφυγή της χρονικής αλληλοκάλυψης μεταξύ των συλλόγων, τον σχεδιασμό κοινών πρωτοβουλιών, τη γνώση των ιστορικών και εθιμικών δεδομένων των όσων παράγουν διαχρονικά οι φορείς, την αρχειοθέτηση των επί μέρους παραδοσιακών καταβολών, υλοποίησαν άμεσα το ιδιαίτερα χρήσιμο Καλεντάρι.

  Αναμφίβολα το αρχειακό υλικό του «Πολιτιστικού Καλενταριού Πιερίας» θα αποτελεί και ένα σημαντικό εργαλείο, καθώς και πρωτογενή πηγή ιστορικής έρευνας για μελετητές, την οικογένεια της εκπαίδευσης, αλλά και ευρύτερα. 

  Επιπρόσθετα θα συμβάλλει στη διάσωση του εθιμικού πλούτου, αλλά και τα της λειτουργικής ταυτότητας που ανέδειξαν οι Πιεριείς  στο διάβα της ιστορίας, μέσω της ψηφιακής καταγραφής.

  Το πολυεργαλείο «Πολιτιστικό Καλεντάρι Πιερίας» ξεκίνησε το παραγωγικό του έργο και μας περιμένει συνταξιδιώτες στη γνωριμία με το χθες και δημιουργικούς συμπορευτές του σήμερα.

  Η πύλη εισόδου είναι:

και η φόρμα εισαγωγής μιας εκδήλωσης είναι:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGNbY8muXePjYiCQuMB6eajhb4owGX-1EBnm5-G3jKh-CbLg/viewform?pli=1