Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προϋπολογισμού 176, 75 εκατ. ευρώ.

Επαγγελματίες Οικονομία

Μέσω του προγράμματος υφιστάμενες επιχειρήσεις της ελληνικής επικράτειας θα έχουν την ευκαιρία να αναβαθμίσουν ενεργειακά κτίρια και μη κτιριακές εγκαταστάσεις. Πρόκειται για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμους ΚΑΔ από τους κλάδους του εμπορίου, των υπηρεσιών, της εστίασης, της παραγωγής αρτοσκευασμάτων και γλυκισμάτων, καθώς και του τουρισμού. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δεν μπορεί να ξεπερνά τις 500.000 ευρώ στον τουρισμό και τις 250.000 για το εμπόριο και τις υπηρεσίες. Το ποσό ενίσχυσης μπορεί να φτάσει και το 65%, ανάλογα με το είδος των παρεμβάσεων και το μέγεθος της επιχείρησης

Οι παρεμβάσεις που είναι επιλέξιμες προς επιχορήγηση περιλαμβάνουν:

 ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού κελύφους (π.χ. θερμομόνωση, εγκατάσταση συστημάτων σκίασης),

 εξοικονόμηση ενέργειας σε συστήματα θέρμανσης χώρων (αντικατάσταση λεβήτων από αντλίες θερμότητας), αλλά και ψύξης χώρων (αντικατάσταση ψυκτών),

 αερισμού χώρων,

 ζεστού νερού χρήσης,

αντικατάσταση ενεργοβόρου εξοπλισμού που σχετίζεται με την παραγωγική διαδικασία των παρεχόμενων υπηρεσιών (π.χ. φούρνοι, ψυγεία), κ.ά.