Σύσκεψη για την αναβάθμιση της λειτουργίας του Βιολογικού Καθαρισμού Κατερίνης Ι.Ντούμος: “Στόχος να υπάρξει άμεση και ταχύτατη αποκατάσταση”

Κοινωνία Περιβάλλον

Η πλήρης λειτουργία όλων των τμημάτων του Βιολογικού Καθαρισμού Κατερίνης, με την αποκατάσταση, συντήρηση και αναβάθμιση του τεχνολογικού εξοπλισμού και των υποδομών, αλλά και τη στελέχωσή του με το απαραίτητο προσωπικό ήταν το αντικείμενο σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του σταθμού.

Στη σύσκεψη που έγινε παρουσία του δημάρχου Κατερίνης Γιάννη Ντούμου αποφασίστηκε η διενέργεια διαγωνισμού για την ανάληψη από ιδιωτική εταιρία, που θα έχει μακρά εμπειρία στη διαχείριση και λειτουργία αντίστοιχων μονάδων επεξεργασίας λυμάτων, της παροχής τεχνογνωσίας, καθώς και εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού. Στόχος να αποκατασταθεί η λειτουργία του Βιολογικού Καθαρισμού, σύμφωνα με τις προδιαγραφές με τις οποίες κατασκευάστηκε και συγχρόνως να προχωρήσει και η αναβάθμιση της λειτουργίας του Σταθμού Επεξεργασίας Λυμάτων του Κορινού.

Ωσότου ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία, για χρονικό διάστημα δύο μηνών, αποφασίστηκε η ανάθεση σε συγκεκριμένη εταιρία της τεχνικής υποστήριξης όλων των σταδίων της επεξεργασίας των λυμάτων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σύμβαση που θα υπογραφεί, η εταιρία θα παρέχει στη ΔΕΥΑΚ έναν χημικό – μηχανικό, έναν μηχανολόγο – μηχανικό, έναν περιβαλλοντολόγο, έναν ηλεκτρολόγο βιομηχανικών εγκαταστάσεων, έναν ηλεκτροτεχνίτη καθώς και εργάτες γενικών καθηκόντων.

Στις πρώτες προτεραιότητες της νέας διοίκησης της ΔΕΥΑΚ είναι η ταχύτατη αποκατάσταση όλων των λειτουργικών επιπέδων των δύο Σταθμών Επεξεργασίας Λυμάτων του Δήμου Κατερίνης και μάλιστα χωρίς την υπογραφή λεόντειων συμβάσεων για τη συντήρηση των υποδομών τους. Με το νέο μοντέλο λειτουργίας η όποια επισκευή του εξοπλισμού και οι συντηρήσεις θα είναι υποχρέωση της ΔΕΥΑΚ,  όπου θα γίνεται με ιδία μέσα και με το υπάρχον προσωπικό της ΔΕΥΑΚ, χωρίς μεσάζοντες, όπως γινόταν στο παρελθόν, έχοντας ως συνέπεια την τεράστια οικονομική επιβάρυνση για την επιχείρηση.

Η απόφαση της ΔΕΥΑΚ προβλέπει ότι με έναν ημερήσιο προγραμματισμό με τη συνεργασία των υπαλλήλων της ΔΕΥΑΚ και της εταιρίας να αποκατασταθούν με ταχύτητα όλα τα λειτουργικά μέρη του Βιολογικού Καθαρισμού που σήμερα είναι σε αδράνεια και να γίνονται και οι συντηρήσεις των αντλιοστασίων ακαθάρτων.

Ο δήμαρχος Κατερίνης Γιάννης Ντούμος σημειώνει μεταξύ άλλων ότι «στόχος της διοίκησης του Δήμου είναι να υπάρξει άμεση και ταχύτατη αποκατάσταση όλων των λειτουργικών στοιχείων του Βιολογικού Καθαρισμού με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και συγχρόνως με απόλυτο σεβασμό στα χρήματα των δημοτών, τα οποία πρέπει να επενδύονται σε λειτουργικές υποδομές που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες».

Όπως τονίζει ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ Σάββας Οφείδης «από τις πρώτες αποφάσεις που έλαβε το νέο διοικητικό συμβούλιο ήταν η ματαίωση τριών διαγωνιστικών διαδικασιών που αφορούσαν στη συντήρηση των εγκαταστάσεων, που οι συμβάσεις τους προέβλεπαν κάθε χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για συντηρήσεις και επισκευές και την ίδια στιγμή οι εγκαταστάσεις ήταν  διαλυμένες, απαξιωμένες και μη λειτουργικές. Βγαίνουν οι μεσάζοντες από αυτή τη διαδικασία».

Ο κ. Οφείδης υπογραμμίζει επίσης ότι ο Βιολογικός Καθαρισμός παρελήφθη από τη νέα διοίκηση απαξιωμένος, τόσο σε προσωπικό όσο και σε τεχνολογικό εξοπλισμό, με μοναδική μέθοδο λειτουργίας τη βιοενίσχυση, ενώ διαπιστώθηκε ότι μηχανικά τμήματά του δεν ήταν σε λειτουργία, όπως το Τμήμα Αφυδάτωσης που αποτελείται από τρία φυγόκεντρα, όπου και τα τρία ήταν χαλασμένα και αποκαθίστανται. «Στη σύσκεψη αποφασίστηκε, επειδή δεν υπάρχει το απαιτούμενο προσωπικό και δεν μπορεί πλέον οι βιολογικοί καθαρισμοί να λειτουργούν στον αυτόματο πιλότο, με όποιες συνέπειες έχουμε δει στο παρελθόν, να προχωρήσουμε στη σύμβαση αυτή, αποφεύγοντας να κάνουμε μία λεόντεια σύμβαση σε επίπεδο προϋπολογισμού», σημειώνει χαρακτηριστικά ο κ. Οφείδης.

Να σημειωθεί ότι η ΔΕΥΑΚ έχει ήδη ξεκινήσει την εκπόνηση μελέτης που αφορά στην αναβάθμιση και επέκταση του Βιολογικού Καθαρισμού, με στόχο να διασφαλιστεί η ποιοτική επεξεργασία των υγρών αποβλήτων για τις επόμενες δεκαετίες.