Σπύρος Κουλκουδίνας: Έκπτωση στις χρεώσεις ρεύματος για τους αγροτικούς δήμους για να μην υπάρξουν αυξήσεις στα αρδευτικά τέλη

Αγροτικά Πολιτική

Mέσα από μια νέα κοινοβουλευτική του πρωτοβουλία, ο Βουλευτής Πιερίας κ.Σπύρος Κουλκουδίνας ζητάει να συμπεριληφθούν και οι Δήμοι στο μέτρο πρόσθετης έκπτωσης 10% στο αγροτικό ρεύμα, που θα ισχύσει για τους μήνες από τον Μάιο έως τον Σεπτέμβριο, οι οποίοι θεωρούνται μήνες υψηλών, αγροτικών καταναλώσεων.

Όπως τονίζει ο κ.Κουλκουδίνας, η κυβέρνηση πρέπει να εξετάσει και τη διεύρυνση της περιμέτρου του συγκεκριμένου μέτρου προκειμένου να συμπεριλάβει και τους αγροτικούς Δήμους, που έχουν υψηλό ενεργειακό κόστος προκειμένου να καλύπτουν τις ανάγκες άρδευσης.

Αν δεν αντιμετωπιστεί το υψηλό αυτό ενεργειακό κόστος ενδέχεται να μετακυλιστεί στα αρδευτικά τέλη και να επιβαρύνει τους αγρότες και καταναλωτές.

Ήδη αρκετές ΔΕΥΑ έχουν αναπροσαρμόσει την τιμολογιακή τους πολιτική, προχωρώντας σε αύξηση των αρδευτικών τελών.

Ο Βουλευτής Πιερίας εκτιμά ότι θα πρέπει να υπάρξει απόφαση της ΔΕΗ για μείωση κατά 10% των χρεώσεων στο ρεύμα για τους αγροτικούς  Δήμους (όπως θα ισχύσει για τους αγρότες τους μήνες Μάιο και Σεπτέμβριο) προκειμένου να μην μετακυλιστεί το υψηλό ενεργειακό κόστος στα αρδευτικά τέλη.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της παρέμβασης του κ.Κουλκουδίνα:

                                  Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΘΕΜΑ «Ένταξη των Δήμων στο μέτρο έκπτωσης του αγροτικού ρεύματος»

Κύριε Υπουργέ,

Η κυβέρνηση πρόσφατα ανακοίνωσε δέσμη μέτρων για τη στήριξη των αγροτών.

Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνεται η πρόσθετη έκπτωση 10% στο αγροτικό ρεύμα, έπειτα από απόφαση της ΔΕΗ και η οποία  θα ισχύσει για τους μήνες από τον Μάιο έως τον Σεπτέμβριο, που θεωρούνται μήνες υψηλών, αγροτικών καταναλώσεων.

Σε αυτή την περίπτωση, η κυβέρνηση πρέπει να εξετάσει και τη διεύρυνση της περιμέτρου του συγκεκριμένου μέτρου προκειμένου να συμπεριλάβει και τους αγροτικούς Δήμους, που έχουν υψηλό ενεργειακό κόστος προκειμένου να καλύπτουν τις ανάγκες άρδευσης.

Αν δεν αντιμετωπιστεί το υψηλό αυτό ενεργειακό κόστος ενδέχεται να μετακυλιστεί στα αρδευτικά τέλη και να επιβαρύνει τους αγρότες και καταναλωτές.

Ήδη αρκετές ΔΕΥΑ έχουν αναπροσαρμόσει την τιμολογιακή τους πολιτική, προχωρώντας σε αύξηση των αρδευτικών τελών.

Είναι συνεπώς εύλογο να υπάρξει απόφαση της ΔΕΗ για μείωση κατά 10% των χρεώσεων στο ρεύμα για τους αγροτικούς  Δήμους (όπως θα ισχύσει για τους αγρότες τους μήνες Μάιο και Σεπτέμβριο) προκειμένου να μην μετακυλιστεί το υψηλό ενεργειακό κόστος στα αρδευτικά τέλη.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο Κύριος Υπουργός

1.Προτίθεται να συμπεριλάβει τους αγροτικούς Δήμους στο μέτρο της πρόσθετης έκπτωσης  10% στο αγροτικό ρεύμα για τους μήνες Μάιο έως Σεπτέμβριο, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το υψηλό ενεργειακό κόστος για να καλυφθούν οι αρδευτικές ανάγκες του πρωτογενούς τομέα;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Σπυρίδων Κουλκουδίνας

Βουλευτής Πιερίας