Ξεκινά ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος “Εξοικονομώ 2023” την Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου

Επαγγελματίες Κοινωνία Περιβάλλον

Ένα ακόμα βήμα προς την ενεργειακή αναβάθμιση και εξοικονόμηση ξεκινάει από την Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου, με την έναρξη του δεύτερου κύκλου του προγράμματος “Εξοικονομώ 2023”. Μετά από την υπογραφή της σχετικής απόφασης από τους αρμόδιους Υπουργούς κ. Σκυλακάκη και κ. Παπαθανάση αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για υποβολή αιτήσεων από τις 7 Φεβρουαρίου μέχρι τις 29 Μαρτίου 2024.

Το πρόγραμμα απευθύνεται αποκλειστικά σε ενεργειακά ευάλωτα νοικοκυριά, με προϋπολογισμό 110 εκατομμύρια ευρώ. Σκοπός του είναι η βελτίωση της ενεργειακής κλάσης των νοικοκυριών, μέσω ενεργειακών αναβαθμίσεων που αποβλέπουν σε εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας πάνω από 30%.

Το πρόγραμμα προβλέπει επιδοτήσεις για:

·         αντικατάσταση κουφωμάτων,

·         τοποθέτηση/αναβάθμιση θερμομόνωσης,

·         αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης,

·         εγκατάσταση συστήματος ζεστού νερού χρήσης με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)

·         εγκατάσταση έξυπνου συστήματος διαχείρισης (smart home).

Για να είναι επιλέξιμες οι κατοικίες, οι δυνητικοί ωφελούμενοι πρέπει να έχουν εμπράγματο δικαίωμα σε επιλέξιμη κατοικία, να μην έχει κριθεί κατεδαφιστέα, και το ατομικό εισόδημά τους να μην υπερβαίνει τις 5.000 ευρώ και το οικογενειακό τις 10.000 ευρώ. Η επιχορήγηση φτάνει το 75% σε περίπτωση ιδιοκατοίκησης και το 65% σε περίπτωση δωρεάν παραχώρησης ή ενοικίασης.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο μέσω του επίσημου δικτυακού τόπου του προγράμματος (https://exoikonomo2023.gov.gr/). Κατά την υποβολή, δεν απαιτείται προσκόμιση φυσικού φακέλου με δικαιολογητικά.

Οι δαπάνες των παρεμβάσεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος ή μέρος αυτών δεν πρέπει να έχουν λάβει ενίσχυση από άλλο Ταμείο ή χρηματοδοτικό μέσο ή από άλλο πρόγραμμα ευρωπαϊκό ή εθνικό καθώς σε αυτή την περίπτωση η δαπάνη θα κριθεί ως μη επιλέξιμη.

Το «Εξοικονομώ 2023» επιδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.