H Π.Ε. Πιερίας και ο  Πιερικός Οργανισμός Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής ευαισθητοποιούνται και στον προσβάσιμο τουρισμό

Τουρισμός

Μια από τις τελευταίες προσεγγίσεις στο φάσμα των τουριστικών δεδομένων αφορά τον επονομαζόμενο Προσβάσιμο Τουρισμό, καθότι δίνει την δυνατότητα κυρίως σε άτομα με δυσπραγίες στην κινητικότητα να απολαμβάνουν κάθε περιοχή, κάθε φυσικό χώρο, κάθε γωνιά της γης.

  Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται ο Πιερικός Οργανισμός Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (Π.Ο.Τ.Α.Π.), ο οποίος για μια ακόμα φορά πρωτοστατεί και εντάσσει στις δράσεις του ένα ακόμα πρωτοποριακό τουριστικό προϊόν, τον Προσβάσιμο Τουρισμό.

  Το είδος αυτό του τουρισμού που κερδίζει έδαφος σε παγκόσμιο επίπεδο, αποσκοπεί στην παροχή ευκαιριών σε προορισμούς, προϊόντα και υπηρεσιών για όλους τους ανθρώπους ανεξάρτητα από αναπηρία, ηλικία και φύλο.

  Προχωρώντας στον ευρύτερο σχεδιασμό για την εδραίωση, ανάπτυξη και καθιέρωση του Προσβάσιμου Τουρισμού στην Πιερία, ο Πιερικός Οργανισμός Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής επεξεργάζεται και προετοιμάζει σχετική ημερίδα, τον προσεχή Μάρτιο, με συνδιοργανωτές την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, το Τμήμα Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics) του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Πιερίας και τη Μέριμνα Παιδιού Κατερίνης.

  Για την οργανωτική προετοιμασία της ημερίδας πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2024, σύσκεψη στην Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας με οικοδεσπότες την Αντιπριφερειάρχη Πιερίας κα Σοφία Μαυρίδου, τον Αναπληρωτή Πρόεδρο του Οργανισμού, κ. Γρηγόρη Βεϊδαμενίδη και τα μέλη του Δ.Σ. κ.κ. Στέλιο Ούζα και Βασίλη Δήμου και παρόντες τον Πρόεδρο του Τμήματος Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics) του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, καθηγητή κ. Δημήτρη Αηδόνη, τους επίσης καθηγητές κ.κ. Χάρη Αχίλλα και Δημήτρη Φωλίνα, τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας, κ. Γιώργο Μακρή και τον Πρόεδρο της Μέριμνας Παιδιού Κατερίνης, κ. Δημήτριο Καραπούλιο.

  Παράλληλα δρομολογήθηκε από την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας σε συνεργασία με  τον Πιερικό Οργανισμό Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής  και   το Τμήμα Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, η ανάπτυξη μιας πλατφόρμας δικτύου πληροφοριών, η οποία θα προάγει τον Προσβάσιμο Τουρισμό και θα δίδει τη δυνατότητα σε άτομα με ειδικές ανάγκες και δυσκολίες να  απολαμβάνουν ισότιμα κάθε τοπωνύμιο της Πιερίας.

  Συγκεκριμένα σε πρώτη φάση πιλοτικά το δίκτυο θα περιλαμβάνει τις ευκαιρίες προσβάσεων των χώρων του οικισμού του Πλαταμώνα, στον οποίο ολοκληρώθηκε η καταγραφή και θα ακολουθήσουν ασφαλώς όλες οι περιοχές του Νομού μας.

  Με την ευαισθησία που την διέπει σε θέματα ανθρώπων που αντιμετωπίζουν μόνιμη ή προσωρινή αναπηρία, η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας, κα Σοφία Μαυρίδου, τονίζει: «Επιδεικνύουμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για να εντάξουμε άμεσα και να προσθέσουμε στις ευκαιρίες των τουριστικών επιλογών και δυνατοτήτων που παρέχουμε ως νομός στο τουριστικό προϊόν, και τον Προσβάσιμο Τουρισμό. Φιλοσοφία μας είναι ότι η προσβασιμότητα όλων μας αποτελεί βασικό στοιχείο σε κάθε υπεύθυνη και βιώσιμη πολιτική τουρισμού, πολιτική που εφαρμόζουμε. Είναι επιτακτική ανάγκη τόσο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όσο και μια ακόμα παράμετρο, για τις  επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Αναμφίβολα ο Προσβάσιμος Τουρισμός δεν θα ωφελήσει μόνο τα άτομα με αναπηρία και ειδικές ανάγκες, αλλά όλους μας.»

  Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Π.Ο.Τ.Α.Π. κ. Γιώργος Καραλής, τονίζει: «Το ισότιμο δικαίωμα στον τουρισμό και την απόλαυση των συνανθρώπων μας με μόνιμη ή περιοδική αναπηρία, για εμάς αποτελεί κορυφαία επιλογή και προτεραιότητα. Ο Προσβάσιμος Τουρισμός, η ταχύτερη αναπτυσσόμενη επιχειρηματική ευκαιρία στην τουριστική βιομηχανία,  πέρα των οικονομικών  οφελών, αλλά και την προβολή της Πιερίας, μας καταξιώνει στο γεγονός ότι ο σεβασμός στα ΑμεΑ αναδεικνύει τον υψηλό δείκτη πολιτισμού με τον οποίο διεπόμαστε και πορευόμαστε. Οφείλουμε και θα υποστηρίξουμε με τις αναγκαίες παρεμβάσεις το τουριστικό δικαίωμα σε όλους».