Ολοκληρωμένη πρόταση του Σπύρου Κουλκουδίνα για την αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ

Αγροτικά Πολιτική

Με κοινοβουλευτική του παρέμβαση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Βουλευτής Πιερίας κ.Σπύρος Κουλκουδίνας καταθέτει μια ολοκληρωμένη πρόταση για την αλλαγή και την επικαιροποίηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ , που όπως επισημαίνει αποτελεί πλέον καθολικό αίτημα του αγροτικού κόσμου αλλά και προγραμματική δέσμευση της κυβέρνησης.

Ο κ.Κουλκουδίνας προτείνει:

1ον) Να υπάρχει κάλυψη για τις συνέπειες από την κλιματική αλλαγή που εκδηλώνονται με ζημιές που προκαλούνται από ακραία καιρικά φαινόμενα (που περιλαμβάνουν και τις υψηλές θερμοκρασίες) αλλά και από την ακαρπία σε συγκεκριμένες καλλιέργειες.

2ον) Να ενταχθούν στο νέο κανονισμό ως αίτια αποζημίωσης οι ζημιές που προκαλούνται στις καλλιέργειες από άγρια ζώα, η ακαρπία σε κεράσια και μήλα σε τοπικό επίπεδο , η κάλυψη των δευτερογενών ζημιών από βροχοπτώσεις και οι φυτοπαθογόνες αιτίες που προκαλούν ζημιές στις αμπελοκαλλιέργειες.

3ον) Να ενταχθούν στο νέο κανονισμό του ΕΛΓΑ  και οι αλιείς προκειμένου να αποζημιώνονται για τις ζημιές που υφίστανται.

4ον) Να  επεκταθεί η κάλυψη αλλά και να αυξηθούν οι αποζημιώσεις στους κτηνοτρόφους.

5ον) Να υπάρχει ισορροπία και  ορθολογισμός στα ασφάλιστρα, επιδότηση των ασφαλίστρων για τις επιπλέον καλύψεις μέσα από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως γίνεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

“Έχουν ωριμάσει οι συνθήκες για να διαμορφώσουμε ένα νέο κανονισμό του ΕΛΓΑ που θα καλύπτει , ασφαλιστικά, το σύνολο των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα’’ τονίζει ο Βουλευτής Πιερίας κ.Κουλκουδίνας που ζητά από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης να προωθήσει τη σχετική πρωτοβουλία.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της πρωτοβουλίας του Σπύρου Κουλκουδίνα:

                                          Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς

Κύριο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης

ΘΕΜΑ:  ‘’ Αλλαγή και επικαιροποίηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ.’’

Κύριε Υπουργέ

Οι νέες συνθήκες που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και τα ακραία καιρικά φαινόμενα αλλά και οι νέες φυτο παθογόνες αιτίες που προκαλούν ζημιά στις καλλιέργειες, επιβάλλουν την αλλαγή και επικαιροποίηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ.

Η αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ δεν αποτελεί μόνο καθολικό αίτημα του αγροτικού κόσμου αλλά και προγραμματική δέσμευση της κυβέρνησης .

Έχουν ωριμάσει οι συνθήκες προκειμένου να υπάρχει πλέον κάλυψη για τις συνέπειες από την κλιματική αλλαγή που εκδηλώνονται με ζημιές που προκαλούνται από ακραία καιρικά φαινόμενα ( που περιλαμβάνουν και τις υψηλές θερμοκρασίες) αλλά και από την ακαρπία σε συγκεκριμένες καλλιέργειες.

Στο νέο πλεγμα καλύψεων ασφάλισης για την καταβολή αποζημιώσεων πρέπει να ενταχθούν οι ζημιές που προκαλούνται στις καλλιέργειες από άγρια ζώα, η ακαρπία σε κεράσια και μήλα σε τοπικό επίπεδο , η κάλυψη των δευτερογενών ζημιών από βροχοπτώσεις και οι φυτοπαθογόνες αιτίες που προκαλούν ζημιές στις αμπελοκαλλιέργειες.

Είναι  επίσης ιδιαίτερα σημαντικό να διατηρηθούν ως προτεραιότητα, η ισορροπία και ο ορθολογισμός στα ασφάλιστρα.

Θα μπορούσε να υπάρξει επιδότηση των ασφαλίστρων για τις επιπλέον καλύψεις μέσα από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως γίνεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Με τον τρόπο αυτό θα υπάρξουν επιπλέον καλύψεις ζημιών σε αγρότες και κτηνοτρόφους ενώ θα είναι όλοι σε θέση να καλύψουν τα ασφάλιστρα και να μην δημιουργηθούν νέες οφειλές.

Είναι επίσης δεδομένο ότι στο νέο κανονισμό του ΕΛΓΑ θα πρέπει να ενταχθούν και οι αλιείς προκειμένου να αποζημιώνονται για τις ζημιές που υφίστανται ενώ θα πρέπει να επεκταθεί η κάλυψη αλλά και να αυξηθούν οι αποζημιώσεις στους κτηνοτρόφους.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός

  1. Ποιες είναι οι προθέσεις της κυβέρνησης και το χρονοδιάγραμμα για την αλλαγή και την επικαιροποίηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ.

Ο Ερωτών Βουλευτής

Σπύρος Κουλκουδίνας

Βουλευτής Πιερίας