Ελένη Ντούφα, υπ. δημοτική σύμβουλος με την “Εκκίνηση”: Με διάθεση για προσφορά στο δήμο μας δεν θα ήθελα να λαμβάνω καμία αντιμισθία”

Μυστικά με την Έυη Πολιτική

Με διάθεση για προσφορά στο δήμο μας και μόνο!!!
Δε θα ήθελα στο μέλλον να λαμβάνω καμία αντιμισθία .
Θα ήθελα να προσφέρω τα χρήματα αυτά σε συλλόγους, φορείς και ιδρύματα του δήμου μας !!!
ΕΛΕΝΗ ΝΤΟΥΦΑ