Ενεργά και με μεγάλο ενθουσιασμό δίπλα στον Κυριάκο Σεμερτζίδη οι παλλινοστούντες πόντιοι του Δήμου Κατερίνης

Μυστικά με την Έυη Πολιτική

Ενεργά και με μεγάλο ενθουσιασμό δίπλα στον Κυριάκο Σεμερτζίδη οι Παλλινοστούντες Πόντιοι του Δήμου Κατερίνης. Ο ποντιακής καταγωγής νεαρός επιχειρηματίας χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης και εμπιστοσύνης λόγω της επαγγελματικής του δραστηριότητας και της εν γένει παρουσίας του στα κοινά του Δήμου Κατερίνης.

Η υποψηφιότητα του Κυριάκου Σεμερτζίδη ως Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος για το Δήμο Κατερίνης, έχει γίνει δεκτή με μεγάλη θέρμη και γεννά ελπίδες για μια νέα καθαρή και αξιόπιστη φωνή εντός του Δημοτικού Συμβουλίου.