Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το Εξοικονομώ 2023

Κοινωνία Οικονομία Περιβάλλον

Μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2023 θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο νέο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης «Εξοικονομώ 2023». Οι κατοικίες για να μπορέσουν να ενταχθούν στο νέο πρόγραμμα θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

• Να υφίστανται νόμιμα.

• Να μην έχουν κριθεί κατεδαφιστέες.

• Να χρησιμοποιούνται ως κύριες κατοικίες.

• Να έχουν καταταχθεί βάσει του Πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.

• Να μην είναι επιλέξιμες με χρήση βραχυχρόνιας μίσθωσης (τύπου Airbnb).

 Σε ότι αφορά τις παρεμβάσεις που θεωρούνται επιλέξιμες, αυτές περιλαμβάνουν:

• Αντικατάσταση κουφωμάτων.

• Τοποθέτηση/Αναβάθμιση θερμομόνωσης.

• Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης.

• Σύστημα ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

• Λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας (εγκατάσταση έξυπνου συστήματος διαχείρισης (smart home).

Για κάθε επιλέξιμη κατοικία στόχος είναι η υποχρεωτική αναβάθμιση κατά τουλάχιστον τρεις ενεργειακές κατηγορίες, ώστε να εξασφαλίζεται εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας άνω του 30%.

 Αφού η αίτηση για ένταξη στο Πρόγραμμα κριθεί «Καταρχήν Επιλέξιμη», απαιτείται η έκδοση και υποβολή στο Πρόγραμμα Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου.