Η πρωτοβουλία #Press_Local παρουσιάστηκε στη Δυτική Μακεδονία

Επαγγελματίες

#Press_Local: Πολύτιμος οδηγός για τη σύναψη νέας ΣΣΕ στον περιφερειακό Τύπο

Σε πολύτιμο οδηγό για την οργάνωση των διαβουλεύσεων με τους κοινωνικούς εταίρους του κλάδου της ενημέρωσης και την αναβάθμιση των όρων απασχόλησης των δημοσιογράφων της Βόρειας Ελλάδας αναδεικνύεται η ψηφιακή πλατφόρμα #Press_Local.

Μετουσιώνοντας σε πράξη την επιδίωξη για συλλογική διαπραγμάτευση, η νέα πρωτοβουλίατης Ένωσης Συντακτών Μακεδονίας -Θράκης, η οποία λαμβάνει χώρα με τη χρηματοδοτική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων (EFJ), στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Trade Unions for a Fair Recovery, συμπυκνώνει τις προσπάθειες για τη διευκόλυνση των συνομιλιών και την επίλυση των διαφορών, μισθολογικών και θεσμικών, μεταξύ συντακτών και ιδιοκτητών ΜΜΕ.

Οι αρχές λειτουργίας και οι δυνατότητες αξιοποίησης του πρωτότυπου ηλεκτρονικού συστήματος (https://www.presslocal.gr/) παρουσιάστηκαν στην τρίτη -κατά σειρά- ενημερωτική συνάντηση που διοργάνωσε το Σάββατο 22 Απριλίου η ΕΣΗΕΜ-Θ στην Κοζάνη, σε συνέχεια ανάλογων παρεμβάσεων στην Αλεξανδρούπολη και στην Καβάλα.

Συντάκτες και εργασιακοί εκπρόσωποι ΜΜΕ της Δυτικής Μακεδονίας συμμετείχαν σε εκπαιδευτικό εργαστήριο, που φιλοξενήθηκε στην Κοβεντάρειο Δημοτική Βιβλιοθήκη. Ενημερώθηκαν για τη χρήση της ήδη λειτουργούσας πλατφόρμας, παρακολούθησαν τη διαδικασία συγκέντρωσης πληροφοριών και εξασκήθηκαν στην  υποβολή και την επαλήθευση αναφορών. 

Όπως τόνισαν οι εκπρόσωποι του ΔΣ της ΕΣΗΕΜ-Θ, η ψηφιακή πλατφόρμα #Press_Local καλείται να εκπληρώσει τρεις επάλληλους στόχους με πεδίο γεωγραφικής αναφοράς τη Μακεδονία και τη Θράκη:

§  Τη χαρτογράφηση όλων των ΜΜΕ, έντυπων και ηλεκτρονικών,

§  Την καταγραφή των πραγματικών συνθηκών αμοιβής και εργασίας όλων των επαγγελματιών δημοσιογράφων, μελών και μη μελών,

  • Την παρακολούθηση, εποπτεία και εξέλιξη των εργασιακών σχέσεων σε βάθος χρόνου.

Απώτερη επιδίωξη αποτελεί η σύναψη νέας συλλογικής σύμβασης εργασίας για το σύνολο του περιφερειακού Τύπου, βάσει των δεδομένων και των στοιχείων που συλλέγονταιΥπό την έννοια αυτή, η πλατφόρμα #Press_Local συνιστά χρήσιμο εργαλείο γνώσης και διαπραγμάτευσης, καθώς μπορεί να αποδώσει την αληθινή εικόνα των υφιστάμενων συνθηκών εργασίας στα τοπικά ΜΜΕ.

Ιδιαίτερης μνείας χρήζει το γεγονός ότι το ηλεκτρονικό σύστημα παρουσιάζει αυξημένα εχέγγυα εμπιστευτικότητας, καθώς τα στοιχεία κάθε υποβαλλόμενης αναφοράς δεν δημοσιεύονται, δεν κοινοποιούνται και δεν διαμοιράζονται σε τρίτους.

Συζήτηση με εργαζόμενους

Μετά την εκπαιδευτική συνάντηση, ακολούθησε εκτενής συζήτηση με εργαζόμενους και εργασιακούς εκπροσώπους ΜΜΕ της Δυτικής Μακεδονίας.

Η πλημμελής στελέχωση των Γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας των ΟΤΑ με επαγγελματίες δημοσιογράφους, παρά τη σχετική νομοθετική πρόνοια, η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη ιστοσελίδων με ενημερωτικό περιεχόμενο, χωρίς την απασχόληση συντακτών, και η αθέτηση βασικών διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας αποτέλεσαν τις κύριες επισημάνσεις των παρισταμένων. Στο πεδίο της συζήτησης ετέθησαν, επίσης, ο περιορισμός του ενημερωτικού έργου των δημοσιογράφων, λόγω διαφόρων εξαρτήσεων ιδιωτικών ΜΜΕ, η έξαρση των φαινομένων λογοκλοπής και η χρησιμότητα της αναβάθμισης των προσόντων των συντακτών, ώστε να προσφέρουν πιο ουσιαστικό και ποιοτικό περιεχόμενο προς το κοινό. 

Διαβούλευση με εργοδότες

Εξάλλου, ευοίωνη, παρά τις επιμέρους δυσχέρειες, διαγράφεται η προοπτική για τη συνυπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας στον περιφερειακό Τύπο, όπως προέκυψε κατά τη διαβούλευση που είχαν ακολούθως, επίσης στον χώρο της Κοβενταρείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης, οι εκπρόσωποι της ΕΣΗΕΜ-Θ με ιδιοκτήτες τοπικών ΜΜΕ.

Στη συζήτηση που διεξήχθη, ετέθη με έμφαση το ζήτημα της αδειοδότησης των ιδιωτικών ραδιοτηλεοπτικών σταθμών της περιφέρειας, σε συσχέτιση με τη θέσπιση ρήτρας απασχόλησης για επαγγελματίες δημοσιογράφους.

Η εξασθένηση της τοπικής αγοράς, λόγω της πανδημίας της COVID-19, η συσσώρευση οικονομικών υποχρεώσεων, η άνιση κατανομή της κρατικής διαφήμισης και η υποστελέχωση των τοπικών ΜΜΕ με επαγγελματίες δημοσιογράφους συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, στα θέματα που συζητήθηκαν με τους εκπροσώπους της εργοδοσίας.

Κοινό τόπο αποτέλεσε η διαπίστωση ότι η εξυγίανση των περιφερειακών ΜΜΕ μικρής και μεσαίας εμβέλειας μπορεί με βεβαιότητα να διασφαλίσει την παραγωγή καλύτερου και πιο αξιόπιστου περιεχομένου, αλλά και να προσφέρει παράλληλα νέες θέσεις δημοσιογραφικής εργασίας με αξιοπρεπείς αμοιβές.

Στην αντιπροσωπεία του ΔΣ της ΕΣΗΕΜ-Θ που μετέβη στην Κοζάνη, έλαβαν μέρος ο πρόεδρος Νίκος Καρράς, η αντιπρόεδρος Φανή Σοβιτσλή, ο γενικός γραμματέας Βασίλης Κοντογουλίδης, ο ταμίας Βασίλης Πεκλάρης και ο αναπληρωτής ταμίας Ρωμανός Κοντογιαννίδης.

Η παρουσίαση της φιλοσοφίας και της λειτουργίας της πλατφόρμας έγινε από τον διευθυντή της ΕΣΗΕΜ-Θ, Γιάννη Κοτσιφό.

Για τη διάδοση της χρήσης και την εξοικείωση με τη λειτουργία της πλατφόρμας #Press_Local προγραμματίζεται άλλο ένα εργαστήριο στη Θεσσαλονίκη, κατά τη διάρκεια του οποίου θα εκπαιδευτούν 20 δημοσιογράφοι.

Το Διοικητικό Συμβούλιο