Εξοπλισμός στόλου του Δήμου με νέο καλαθοφόρο αξίας 111.476 ευρώ

Κοινωνία Περιβάλλον

Με ένα ολοκαίνουριο καλαθοφόρο, τελευταίας τεχνολογίας, αξίας 111.476 ευρώ εξοπλίστηκε ο στόλος της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Δίου-Ολύμπου.

Η προμήθεια του οχήματος έγινε με διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

Στόχος είναι η κάλυψη, μεταξύ άλλων, των αναγκών υλοποίησης ηλεκτρολογικών εργασιών, π.χ. συντήρηση δημοτικού φωτισμού κ.λπ., καθώς και του τμήματος συντήρησης πρασίνου, π.χ. κλάδεμα δέντρων, κ.λπ.

Η ανανέωση του στόλου γίνεται στο πλαίσιο της καλύτερης οργάνωσης και εκσυγχρονισμού της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου. Αντιμετωπίζονται έτσι καλύτερα οι αυξημένες ανάγκες των κοινοτήτων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.