Γενική Συνέλευση του Φυσιολατρικού Συλλόγου Λιτοχώρου “Όλυμπος”

Περιβάλλον

Σύμφωνα με το άρθρο 24 Καταστατικού του Φυσιολατρικού Συλλόγου Λιτοχώρου «ΟΛΥΜΠΟΣ» προσκαλούνται τα μέλη του συλλόγου στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 20:00 μ.μ. στα γραφεία του Συλλόγου (οδός Βασίλη Ιθακησίου 1, Λιτόχωρο) .

Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα συνέλθει πάλι την Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 11:00 π.μ.  με τα ίδια θέματα, στον ίδιο τόπο, χωρίς νέα πρόσκληση.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.
  2. Επικύρωση των Πρακτικών της προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης.
  3. Λογοδοσία του Διοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα του έτους 2022.
  4. Ταμειακός Απολογισμός χρήσεως 2022 και υποβολή για έγκριση του Ισολογισμού και του Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2023.
  5. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής.
  6. Έγκριση Πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου.
  7.  Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής  από κάθε ευθύνη.
  8.  Συζήτηση επί των Πεπραγμένων – Προτάσεις μελών του συλλόγου.

Σύμφωνα με το άρθρο 24 Καταστατικού του Συλλόγου, δικαίωμα συμμετοχής στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έχουν τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη του Συλλόγου.

Για τον  Φυσιολατρικό Σύλλογο Λιτοχώρου  «ΟΛΥΜΠΟΣ»

Ο Πρόεδρος Η Γε. Γραμματέας