«Ψυχική Υγεία και Ευεξία για Όλους»: Το μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας Ψυχικής Υγείας 10/10 /2022

Απόψεις Υγεία

Η Πανδημία covid-19  δημιούργησε  μια παγκόσμια κρίση για την ψυχική υγεία, τροφοδοτώντας βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα στρες και υπονομεύοντας τη ψυχική υγεία εκατομμυρίων ανθρώπων. Οι εκτιμήσεις αναφέρουν την αύξηση τόσο των αγχωδών όσο και των καταθλιπτικών διαταραχών σε περισσότερο από 25% κατά το πρώτο έτος της πανδημίας. Ταυτόχρονα, οι υπηρεσίες ψυχικής υγείας έχουν διαταραχθεί σοβαρά και το χάσμα θεραπείας για παθήσεις ψυχικής υγείας έχει διευρυνθεί.

Ενώ ως Κοινωνία βιώνουμε τις συνέπειες της  πανδημίας covid-19, η Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας 2022 μπορεί να μας δώσει την ευκαιρία να προσπαθήσουμε περισσότερο για την προστασία και τη βελτίωση της ψυχικής υγείας μας.

  • Ένας στους δέκα συμπολίτες μας ζούνε με ψυχική διαταραχή.
  • Οι χρηματοδοτήσεις που διατίθενται για την ψυχική υγεία είναι ελλιπείς, ειδικά σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος.
  • Οι αυξανόμενες κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες, οι παρατεταμένες συγκρούσεις, η βία και οι καταστάσεις έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία επηρεάζουν ολόκληρους πληθυσμούς, απειλώντας την πρόοδο προς τη βελτίωση της ευημερίας.
  • Πολλοί άνθρωποι που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας δεν έχουν πρόσβαση ή δεν λαμβάνουν ποσοτικές και ποιοτικές υπηρεσίες από τα δίκτυα ψυχικής υγείας .
  • Ένα ποσοστό αυτών των ανθρώπων δεν έχει οικογενειακό περιβάλλον. 
  • Το στίγμα και οι διακρίσεις εξακολουθούν να αποτελούν εμπόδιο για την κοινωνική ένταξη και την πρόσβαση στη σωστή φροντίδα.
  • Πρέπει να εμβαθύνουμε την «αξία» και τη «δέσμευση» που δίνουμε στην ψυχική υγεία ως άτομα, κοινότητες και κυβερνήσεις. 
  • Στόχος είναι  να συμβάλουμε για να διασφαλίσουμε ότι η Ψυχική Υγεία και Ευεξία γίνεται Παγκόσμια Προτεραιότητα για όλους
  • Είναι σημαντικό  να υπάρχουν Προγράμματα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης, με σκοπό την αλλαγή της στάσης ζωής αλλά και του τρόπου που αντιμετωπίζουμε θέματα ψυχικής υγείας .
  • Όλοι θα πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες,  να απολαμβάνουν ψυχική υγεία και να ασκούν τα ανθρώπινα δικαιώματά τους και να έχουν πρόσβαση στη φροντίδα ψυχικής υγείας που έχουν ανάγκη.

Η Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας είναι μια ευκαιρία να το κάνουμε συλλογικά γιατί δεν αφορά τους άλλους, μας αφορά όλους .

Επιμέλεια κειμένου.

Δημήτρης Μπέης

Ψυχοθεραπευτής

MSc στην Κοινωνική Ψυχιατρική – Παιδοψυχιατρική