Σπίτι | Έξυπνες λύσεις που εξασφαλίζουν εργονομία!

Επαγγελματίες

 Η διαμόρφωση μιας κατοικίας περιορισμένων τετραγωνικών μέτρων απαιτεί έξυπνες λύσεις που να εξασφαλίζουν την εργονομία και την απρόσκοπτη διέλευση των ιδιοκτητών από τον ένα χώρο στον άλλο!

Τσιτλακίδης & Συνεργάτες, Τεχνικό Γραφείο