Θεματοφύλακας των εξαγωγών ο ΣΕΒΕ – Συνεδρίαση του Δ.Σ στο Κτήμα Γεροβασιλείου

Οικονομία

Η στρατηγική για την περαιτέρω αύξηση των εξαγωγών, οι πρωτοβουλίες ενίσχυσης και υποστήριξης των εξαγωγικών επιχειρήσεων και η καμπάνια προώθησης του Συλλογικού Σήματος του ΣΕΒΕ «Μ MACEDONIA THE GREAT» (Μακεδονικό Σήμα) απασχόλησαν τις εργασίες της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒΕ-Συνδέσμου Εξαγωγέων που φιλοξενήθηκε στο Κτήμα Γεροβασιλείου στην Επανομή Θεσσαλονίκης.

Στην έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕ Σίμος Διαμαντίδης επισήμανε ότι ο ΣΕΒΕ επιδιώκει συναινέσεις και συνεργασίες με επιχειρήσεις και θεσμικούς φορείς με μοναδικό στόχο την ανάπτυξη του εξαγωγικού εμπορίου και την άνοδο των εξαγωγικών μεριδίων της χώρας στο εξωτερικό. Στο πλαίσιο αυτό ο ΣΕΒΕ αποτελεί τον κατεξοχήν φορέα υποδοχής, καταγραφής, επεξεργασίας και επίλυσης των προβλημάτων των εξαγωγικών επιχειρήσεων, λειτουργώντας πρωτοποριακά από το 1975 ως εξειδικευμένο One-Stop-Shop για τις εξαγωγικές επιχειρήσεις της χώρας.

Να σημειωθεί ότι η συνεδρίαση αυτή ήταν η δεύτερη μετά τη συγκρότηση σε σώμα του νέου ΔΣ του ΣΕΒΕ. Ήταν μάλιστα  διευρυμένη με τη συμμετοχή των νέων Επίτιμων και Αναπληρωματικών Μελών του ΔΣ, του νέου Εντεταλμένου Συμβούλου Δημήτρη Ραΐδη αλλά και του νέου Εξέχοντος Μέλους του ΣΕΒΕ Ιωάννη Μασούτη, Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου της «Διαμαντής Μασούτης ΑΕ», Προέδρου του ΕΒΕΘ και της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, ο οποίος δήλωσε ότι είναι στη διάθεση του ΣΕΒΕ και του νέου ΔΣ για κάθε συνεργασία και στήριξη.