Συνάντηση της Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας με τον Πρόεδρο της τ.κ. Αγίου Δημητρίου του Δήμου Κατερίνης

Πολιτική

Την Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2022, την Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας, κα Σοφία Μαυρίδου, επισκέφθηκε στο γραφείο της στην Π.Ε. Πιερίας, ο Πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Αγίου Δημητρίου του Δήμου Κατερίνης, κος Θωμάς Μέλλιος.

Συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν από κοινού τεχνικά έργα και παρεμβάσεις που πρόκειται να υλοποιηθούν στην περιοχή, με σκοπό την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και την ενίσχυση της ασφάλειας των κατοίκων, αλλά και των επισκεπτών του Αγίου Δημητρίου.