Ευνοϊκές ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών στη ΔΕΥΑ Κατερίνης- 20 ευρώ η μικρότερη δόση

Κοινωνία

Ευνοϊκές ρυθμίσεις τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι δημότες που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές στη ΔΕΥΑ Κατερίνης, είναι ισχύ με απόφαση του Δ.Σ., που ενέκρινε ι τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων  οφειλών, σύμφωνα  με τον  νόμο που ψηφίστηκε και  αφορά την αποπληρωμή των οφειλών προς τις ΔΕΥΑ, οι οποίες οι οποίες έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες  από την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόμου.   

Η ρύθμιση                                                                                                                             Το πλαίσιο υπαγωγής στη  ρύθμιση  ληξιπρόθεσμων  οφειλών των καταναλωτών  της ΔΕΥΑΚ αφορά: για την εφάπαξ εξόφληση οφειλής παρέχεται υποχρεωτική απαλλαγή (100%) από τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις. 2 έως 24 δόσεις με απαλλαγή προσαυξήσεων 80%. 25 έως 48 δόσεις με απαλλαγή προσαυξήσεων  70%. 49 έως 72 δόσεις με απαλλαγή προσαυξήσεων 60%. 73 έως 100 δόσεις με απαλλαγή προσαυξήσεων  50%. Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες εκτός της τελευταίας, η οποία μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων. Η κάθε δόση εκτός της τελευταίας  δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 20,00 €.

Οι δόσεις

Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση με μηνιαία προσαύξηση πέντε τοις εκατό (5%)  επί του ποσού της δόσης , από την επομένη της ημέρας που όφειλε να καταβληθεί. Στην ευνοϊκή ρύθμιση δύναται να υπαχθούν και οφειλέτες των οποίων οι οφειλές βρίσκονται ήδη σε ισχύοντα διακανονισμό, όπως και αυτοί των οποίων προηγούμενες ρυθμίσεις έχουν ακυρωθεί.

Η ρύθμιση καταργείται αυτοδικαίως  εάν:   η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται εφάπαξ ή η πρώτη δόση της καταβάλλεται μέσα σε τρείς (3) εργάσιμες  ημέρες  από την ημέρα υπαγωγής στη ρύθμιση,  καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 3 μηνών και δεν εξοφλούνται οι τρέχοντες λογαριασμοί.

Οι αιτήσεις ξεκίνησαν χθες έως  και  την Τρίτη  17 Σεπτεμβρίου  2019 .                                                                                                     Πληροφορίες  στα τηλέφωνα: 2351045309 & 2351045327.