Ζητήματα άρδευσης αγροτικών εκτάσεων της ΔΕ Δίου στη συνάντηση του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης με τον Δήμαρχο Β. Γερολιόλιο, την Αντιπεριφερειάρχη Σ. Μαυρίδου και τους βουλευτές Πιερίας Φ. Μπαραλιάκο, Α. Μάνη και Σ. Χιονίδη

Αγροτικά

Ζητήματα που αφορούν στην επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν από τις αυξημένες ανάγκες άρδευσης στις αγροτικές καλλιέργειες της Δημοτικής Ενότητας Δίου συζητήθηκαν κατά τη συνάντηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γεώργιου Γεωργαντά με τον Δήμαρχο Δίου-Ολύμπου Βαγγέλη Γερολιόλιο, την Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας Σοφία Μαυρίδου και τους βουλευτές Πιερίας Φώντα Μπαραλιάκο, Άννα Μάνη-Παπαδημητρίου και Σάββα Χιονίδη.Πιο συγκεκριμένα συζητήθηκε η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης από τον Δήμο των ανενεργών γεωτρήσεων, οι οποίες παραμένουν για πολλά χρόνια ανεκμετάλλευτες. Η αξιοποίηση των γεωτρήσεων αυτών μπορεί να δώσει άμεση λύση στο οξύ πρόβλημα της άρδευσης στη Δημοτική Ενότητα Δίου.
Συζητήθηκε επίσης η επαναφορά σε ισχύ, με νομοθετική ρύθμιση, των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του Ν.1080/1980 (ΦΕΚ 246Α’) και όλων των προθεσμιών που υπαγορεύονται από τις παραπάνω διατάξεις για όλο το χρονικό διάστημα που απαιτείται, ώστε να επιλυθούν ιδιοκτησιακά ζητήματα μεταξύ των δήμων και ιδιωτών, ώστε να μπορούν να συνεχίσουν νομίμως να καλλιεργούν τις εκποιούμενες εκτάσεις ή να διασφαλίζεται με οιοδήποτε τρόπο το δικαίωμά τους να συνεχίσουν να τις κατέχουν και να τις καλλιεργούν, για χρονικό διάστημα επαρκές για την εξυπηρέτηση του δημοσίου ενδιαφέροντος σκοπού, κατ’ επίκληση του οποίου θα εκποιηθούν. Το θέμα αυτό αφορά κυρίως εκτάσεις στις κοινότητες Αγίου Σπυρίδωνα και Καρίτσας και η επίλυσή του αποτελεί πάγιο αίτημα εδώ και δεκαετίες.
Σημειώνεται ότι πρόκειται για πρόβλημα που απασχολεί έντονα τους παραγωγούς που δραστηριοποιούνται στη Δ.Ε. Δίου, καθώς οι ανάγκες σε νερό χρόνο με το χρόνο αυξάνονται.
Ευχαριστούμε θερμά την Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας Σοφία Μαυρίδου και τους βουλευτές Πιερίας Φώντα Μπαραλιάκο, Άννα Μάνη-Παπαδημητρίου και Σάββα Χιονίδη για την θετική συμβολή τους στην προώθηση των αιτημάτων του Δήμου.