Ανακοίνωση της Λαϊκής Συσπείρωσης Δήμου Κατερίνης για την πτώση τμήματος επιχρίσματος οροφής στο 2ο ΓΕΛ 

Κοινωνία Πολιτική

Μετά την πτώση τμήματος επιχρίσματος οροφής στο 2ο ΓΕΛ η τεχνική υπηρεσία του δήμου προέβη σε αυτοψία και ελέγχους για την αποκατάσταση των επικίνδυνων σημείων της οροφής με ταυτόχρονο κλείσιμο του σχολείου και την διεξαγωγή των μαθημάτων με τηλεκπαιδευση με όλα τα προβλήματα που αυτό συνεπάγεται. 
Έλεγχοι και εργασίες που θα έπρεπε να είχαν υλοποιηθεί για να έχουν επιλυθεί όλα τα χρόνια και μη προβλήματα κατά την θερινή περίοδο, όταν οι σχολικές μονάδες δεν λειτουργούν.
Η παραπάνω κατάσταση είναι το αποτέλεσμα της υποχρηματοδότησης της Παιδείας, της μεταφοράς αρμοδιοτήτων του κράτους στην Τοπική Διοίκηση, των ελάχιστων κονδυλίων για ανέγερση και συντήρηση σχολείων, είναι το αποτέλεσμα μιας πολιτικής που πιστά ακολούθησαν όλες οι μέχρι και σήμερα κυβερνήσεις κάνοντας την Παιδεία ολοένα και πιο ταξική, ένα εμπόρευμα που πληρώνει αδρά η λαϊκή οικογένεια. 
Ευθύνες βέβαια έχουν διαχρονικά και οι Διοικήσεις του Δήμου Κατερίνης που επέτρεψαν αυτή την κατάσταση. 
Ερωτάται η διοίκηση γιατί δεν προγραμματίστηκαν οι αντίστοιχοι έλεγχοι επικινδυνότητας και συντήρησης στο 5ο ΓΕΛ ενώ συντρέχουν οι ίδιοι λόγοι με το 2ο ΓΕΛ (υγρασία λόγω ανεπαρκής στεγάνωσης, ίδιος χρόνος παλαιότητας, ενιαίος τρόπος κατασκευής του κτιρίου ) καθώς και σε ποιες απαιτούμενες ενέργειες θα προβεί για να υλοποιηθούν οι απαραίτητες και κατάλληλες εργασίες άμεσα κατά τη διάρκεια της διακοπής των μαθημάτων στη διάρκεια του Πάσχα;

Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου Κατερίνης